Velikonoce trochu jinak ….

Tématický prožitkový program zaměřený na čas vycházející z Velikonočních svátků.
Dramatická výchova, výchova ke ctnostem, metody snoezelen a další senzorické a prožitkové metody

Prožitkový program využívá prvky tvořivé dramatiky pro přiblížení tradic a zvyků našich předků v období jara. Tradice dětem představujeme v jiném pojetí, kdy se děti stávají účastníky interaktivního divadelního představení, které probíhá za jejich aktivní účasti. Děti se zamýšlí nad hodnotami a smyslem jarních svátků, propojí mezi sebou jednotlivé tradice a společně přicházejí na kloub jejich smyslu.

Program je rozdělen do tematických bloků:
– Velikonoční kalendář
– Ta kouzelná Velká noc
– Vrba – proutek – pomlázka
– Piškotový beránek
– Jaro přišlo do vsi …

Program je realizován pouze v období kolem Velikonoc, a je celkově pojatý jako stmelovací program kolektivu s propojením na české velikonoční tradice.

Možné termíny:
18. – 19. 3. 2024OBSAZENO
27. – 28. 3. 2024OBSAZENO
8. – 9. 4. 2024VOLNO