Cílem lidského života je BÝT šťastný – TO ZNAMENÁ MÍT NAPLNĚNÉ POTŘEBY v Klice za tímto cílem jdeme – jak to děláme?

Klika je rozmanitý prostor, který nabízí mnoho variant pro volnočasové vyžití všech věkových kategorií. Nejvíce je však zaměřen na osobnostní rozvoj dětí, jejich potenciálu, talentu, dovedností a zájmů. Tyto aspekty se prolínají do veškeré naší práce s dětmi.

K dětem přistupujeme s laskavostí a s ohledem na jejich potřeby a zrání. Vytváříme pro naši práci s dětmi klidné a bezpečné prostředí, ve kterém praktikujeme kreativní a hravé přístupy a zprostředkováváme dětem běžné, ale i netradiční zážitky.

Rozvoj dětí probíhá hlavně skrze vlastní zkušenosti. Pracujeme s chybou, kterou bereme do hry, učíme děti být zodpovědné za své rozhodnutí a své pohodlí – pocity a emoce. V komunikaci jsou našimi partnery a jsou brány jako jedinečné neopakující se osobnosti, jako každý člověk na světě.

Základem naší práce s dětmi je PESTROST a VŠESTRANNOST. Každý program má hlavu a patu, víme, kam směřujeme a co jim chceme předat. Můžeme v klidu říci, že v Klice jsou děti šťastné.

Spolupráce s rodiči je nedílnou součástí našich programů. Buď jako účastník nebo jako divák. Jako rodiče jste vždy informováni o tom, co se v Klice dělo, jak si vedlo vaše dítě, co se mu podařilo nebo kde ho více podpořit. Zpětná vazba i reflexe jsou pro nás samozřejmostí.


Od září 2018 provozujeme Kliku na Horské v Kateřinkách, kam jsme se přestěhovali po 13 letech působení v centru Liberce. Tady konáme akce pro celou rodinu, víkendy pro děti i tábory. Veškeré prostory prošly rekonstrukcí a po 5 letech se nemusíme stydět za upravené, kreativně vyzdobené a funkčně vybavené prostory, které inspirují všechny návštěvníky, pedagogy i děti!

Pravidla Kliky:

Jsem autentický – na nic si nehraji, jsem sám sebou, v Klice, doma, ve škole, stojím si sám za sebou, za svými pocity, emocemi, názory i hodnotami.

Přítomný okamžik – žiji tady a teď, ne včera ne zítra, nyní ovlivňuji vše, co se stane, minulost nezměním.

Respektuji druhé – každý z nás je jiný a jako existuje mnoho barev, existuje i mnoho lidí, ani jednovaječná dvojčata necítí totéž.

Mluvím – klíč k domluvě – nespokojenost vzniká z nepochopení druhého, když já si myslím, že on si myslí a společně to neřekneme nahlas, abychom si ověřili, zda je to totéž.

Ostatní mají také své talenty – nejsem na to sám. Mohu požádat o pomoc a práci nebo aktivity delegovat.

Zkoumám své pocity a emoce – učím se poznávat, proč mě něco naštve, rozradostní nebo proč jsem smutný – když znám sám sebe, lépe budu rozumět tomu, co mi jde, co mě baví a proč. Umím využít svůj strach stejně jako radost a euforii.

Mám radost z úspěchu druhého – každý má svoji vlastní cestu, nikdo neví, jak mě tlačí moje vlastní boty a kolik úsilí mě stálo, dostat se tam, kde jsem. Stejně já netuším, jak to mají druzí. Když se někdo dostane do svého vysněného cíle, zatleskám mu a přeji mu úspěch.

Jsem zodpovědný za své pohodlí – když je mi teplo, sundám si svetr, když se mi něco nelíbí, řeknu to…

Chyba je kamarád – nevadí, když se něco nepovede napoprvé, i chodit jsme se učili znovu a znovu. Je to posun a velký učitel. Nadarmo se neříká, že chybami se člověk učí.

Jsme v tom spolu – uvědomuji si, že není nikdo proti nikomu, že tažením za jeden provaz získám víc, než tažením proti sobě. Přijetím reality druhého respektuji jeho pohled na věc.

Těšíme se, že se s vámi a s vašimi dětmi potkáme na některé z našich akcí!
Děkujeme za přízeň!