NÁVŠTĚVA POKOJE LÁRYFÁRY

Pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit.

Slouží k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí pro skupiny či jednotlivce.

Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Naše smyslová místnost nese název Pokoj Láryfáry a to proto, že se skutečně jedná o pokoj, který se v průběhu času mění dle potřeby. Je plný různých aktivních center a zastávek a děti v pokoji objevují vše, co je tam pro ně nachystáno. Úvod do návštěvy je uveden dramatizací a vždy je s dětmi v pokoji průvodce celým programem, aby děti měly jistotu ve svém počínání a zajistil se tak i poklidný průchod všemi aktivitami, které jsou pro děti nachystány.


Cílem programu je relaxace dětí i paní učitelek
v příjemném a nápaditém prostoru. Společné
zastavení se v rychlém kole běžícího roku.

Během školního roku 2020/2021 nabízíme 4 tématické bloky:

Místnost/pokoj slouží jako prostor pro relaxaci, ale hlavně pro zapojení všech smyslů účastníků. Jedná se o jakýsi kouzelný pokoj plný vůní, chutí, hmatových i zrakových podnětů, různých center/koutků pro zkoumání připravených zjevných i trochu skrytých aktivit dítěte. Dítě zde může jednoduše vše zkoumat, na všechno si sáhnout a navnímat, co jej zrovna zaujme. Ne vždy stihne objevit všechno, ale není cílem všechno rychle vyzkoušet a jít od toho, ale naopak si to užít. Chceme v dětech probudit touhu objevovat svět a hledat nové možnosti a pohledy na věci kolem nás.


Cena za účastníka činí 60 Kč/ maximální počet účastníků je 30.

Pedagogický doprovod je zdarma.

Samotný program trvá 60 minut.

Zarezervujte si termín pro vaši třídu na našem mailu info@motyckovicklika.cz