NÁVŠTĚVA POKOJE LÁRYFÁRY

Pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit.

Slouží k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí pro skupiny či jednotlivce.

Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Smyslovou místnost jsme vytvořili jako prostor inspirovaný snoezelenem v Nizozemsku – což je místnost pro děti/ lidi s mentálním postižením, která podněcuje relaxaci a zklidnění celého organismu pomocí smyslových vjemů. Snoezelen slouží od počátku svého vzniku celé řadě potřebných jako metoda vícesmyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zlepšení zdravotního stavu a ke zkvalitnění života Protože si však myslíme, že i ,,běžné,, děti potřebují umět relaxovat, objevovat svět a zklidnit se právě pomocí smyslů, tak jsme vytvořili smyslovou místnost, která je pro ně vhodným místem k prožitkovému poznávání světa – v tomto případě konkrétně jara – pro všechny.


Vzpomínkové video na první zimní pokoj Láryfary z roku 2019

Naše smyslová místnost nese název Pokoj Láryfáry a to proto, že se skutečně jedná o pokoj, který se v průběhu času mění dle potřeby. Je plný různých aktivních center a zastávek a děti v pokoji objevují vše, co je tam pro ně nachystáno. Úvod do návštěvy je uveden dramatizací a vždy je s dětmi v pokoji průvodce celým programem, aby děti měly jistotu ve svém počínání a zajistil se tak i poklidný průchod všemi aktivitami, které jsou pro děti nachystány.

Místnost/pokoj slouží jako prostor pro relaxaci, ale hlavně pro zapojení všech smyslů účastníků. Jedná se o jakýsi kouzelný pokoj plný vůní, chutí, hmatových i zrakových podnětů, různých center/koutků pro zkoumání připravených zjevných i trochu skrytých aktivit dítěte. Dítě zde může jednoduše vše zkoumat, na všechno si sáhnout a navnímat, co jej zrovna zaujme. Ne vždy stihne objevit všechno, ale není cílem všechno rychle vyzkoušet a jít od toho, ale naopak si to užít. Chceme v dětech probudit touhu objevovat svět a hledat nové možnosti a pohledy na věci kolem nás.


Během školního roku nabízíme 3 tématické bloky:

https://www.motyckovicklika.cz/upload/soubory/uloziste/160-1-lesneni.jpg

 říjen až listopad

– vůně lesa, struktura kůry, šišky, žaludy, kaštany … to vše v jednom nemalém pokoji paní Láryfáry nachystáno pro všechny smysly

https://www.motyckovicklika.cz/upload/soubory/uloziste/161-1-mrazeni.jpg

 leden až únor

– ledové ticho, mrazivé květy v oknech, rampouchy a vločky v teplém pokoji ? proč ne ? Smysly si smlsnou.

https://www.motyckovicklika.cz/upload/soubory/uloziste/162-1-jarovani.jpg

březen až květen

– růst, pučení, lupání, kvetení a další zázraky jara v jedné místnosti . Pastva nejen pro oči, ale i pro uši, nos a ruce.


Zarezervujte si termín pro vaši třídu na našem mailu info@motyckovicklika.cz

Cena za účastníka činí 50 Kč/ maximální počet účastníků je 30.

Pedagogický doprovod je zdarma.

Dostat se k nám dá autobusem číslo 18 – zastávka Kateřinky-učiliště.

Samotný program trvá cca hodinu – účastníci jsou rozděleni na 2 poloviny (1. polovina by absolvovala cca 30 minutovou návštěvu pro 2. půlku je připravena netradiční výtvarná činnost – poté se skupiny vystřídají) Nazpět lze jet opět autobusem nebo pěšky.