• Pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit.
  • Slouží k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí pro skupiny či jednotlivce.
  • Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Naše smyslová místnost nese název Pokoj Láryfáry a to proto, že se skutečně jedná o pokoj, který se v průběhu času mění dle potřeby. Je plný různých aktivních center i klidných zastávek. Děti v pokoji objevují vše, co je tam pro ně nachystáno. Každou návštěvu v Pokoji Láryfáry provází úvod průvodce – animátora. Ten je po celou dobu návštěvy s dětmi v pokoji a provází je celým programem. Jde o to, aby děti měly jistotu ve svém počínání a průvodce svojí přítomností zajistí poklidný průchod všemi aktivitami, které jsou pro děti nachystány a eliminuje zasahování pedagogů do jejich objevování.

Místnost/pokoj slouží nejen jako prostor pro relaxaci, ale hlavně jako místo pro zapojení všech smyslů účastníků. Jedná se o jakýsi kouzelný pokoj plný vůní, chutí, hmatových i zrakových podnětů, různých center/koutků pro zkoumání. Některé koutky jsou připravené a jasně srozumitelné, co v nich dělat a nač se zaměřit. V některých musí účastníci zapojit svoji fantazii a myšlení. Dítě zde může jednoduše vše zkoumat, na vše si sáhnout a navnímat, co jej zrovna zaujme. Ne vždy stihne objevit všechno, ale není cílem všechno rychle vyzkoušet a jít od toho, ale naopak si to užít. Chceme v dětech probudit touhu objevovat svět a hledat nové možnosti a pohledy na věci kolem nás.

Cílem programu je relaxace dětí i paní učitelek v příjemném a nápaditém prostoru. Společné zastavení se v rychlém kole běžícího roku.


Pokoj Láryfáry bude znovu otevřen v říjnu 2022, pokud tomu budou okolnosti přát …