• Pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit.
  • Slouží k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí pro skupiny či jednotlivce.
  • Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Vznik a vybavení senzorické místností bylo financováno z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR.
Název projektu: Být spolu, Číslo projektu: ZD-MGS1-062. Více o projektu Být spolu se dozvíte zde …

Proč Láryfáry?

Paní Láryfáry je postava vlídné tety z knížky od Betty MacDonaldové. Její dům stál na konci města a byl celý vzhůru nohama … podstatné je, že v něm bylo všem dětem z města dobře, byly zde vítány s otevřenou náručí a pestrou nabídkou činností, které jsou odrazem dětské fantazie … podobně tomu je i u nás v relaxační místnosti (ale vlastně i v celé Klice).

Naše paní Láryfáry je o fous víc kouzelná, ale stejně tak vlídná a laskavá ke každému návštěvníkovi jejího pokoje. Jen k ní přijďte na návštěvu a uvidíte …

Pokoj se také v průběhu času mění dle potřeby. Je plný různých senzorických podnětů, které děti objevují v rámci uceleného vedeného programu.
Pokoj je vždy tematicky zaměřený a upravený… dříve se měnil v rytmu ročních období, to ale paní Láryfáry rychle omrzelo a rozhodla se více snít…

Místnost/pokoj slouží nejen jako prostor pro relaxaci, ale hlavně jako místo pro zapojení všech smyslů účastníků. Jedná se o jakýsi „kouzelný“ pokoj plný vůní, chutí, hmatových i zrakových podnětů, různých center/koutků pro zkoumání a relaxaci.

Není to závod! Je to plynutí …

Některé aktivity jsou připravené s jasným a čitelným záměrem, co v nich dělat a nač se zaměřit.
V některých musí účastníci zapojit svoji fantazii a myšlení. Dítě zde může jednoduše vše zkoumat, na vše si sáhnout a navnímat, co jej zrovna zaujme. Ne vždy stihne objevit všechno, ale není cílem všechno rychle vyzkoušet a jít od toho, ale naopak si to užít.
Chceme v dětech probudit touhu objevovat svět a hledat nové možnosti a pohledy na věci kolem nás.

Děti v pokoji objevují vše, co je tam pro ně nachystáno. Každou návštěvou v Pokoji Láryfáry provází průvodce – animátor. A i samotná vlídná paní Láryfáry… Animátor je po celou dobu návštěvy s dětmi v pokoji a provází je celým programem.

Jde o to, aby děti měly jistotu ve svém počínání a průvodce svojí přítomností zajišťuje poklidný průchod všemi aktivitami, které jsou pro děti nachystány a eliminuje zasahování pedagogů do jejich objevování.

Realizace programu v senzorickém pokoji

Délka programu je 120 minut a lze jej zažít pouze v prostředí Motyčkovic kliky z.s. na Horské 165, v Liberci – Kateřinkách. Příjezd je možný autobusem č. 18. MHD (zastávka Kateřinky učiliště) nebo vlastním autobusem.

Příjezd je možný MHD (autobus č. 18 – zastávka na znamení – Kateřinky učiliště) nebo vlastní dopravou.
Odjezd autobusu z terminálu Fügnerova v 8.25 hodin, příjezd do Kliky v 8.43 hodin.
Začátek programu v 9 hodin a končí v 11 hodin. V rámci programu je vyčlenění čas na vlastní svačinu.
Odjezd autobusu v 11.15 hodin. Program realizujeme pouze v termínech uvedených níže.

Cena dopoledního programu

Cena pro jednu třídu (maximálně 30 dětí) je 3000 Kč / program
Cena za program v případě účasti v celém cyklu činní 2500 Kč /program

Programy je možné absolvovat jako cyklus, nebo jako samostatný program.
V případě využití cyklu programů vám nabízíme zvýhodněnou cenu, viz výše.

Senzorický program inspirovaný známou pohádkou děti zavede do prostředí lesa, které nabízí mnoho senzorických podnětů. Děti si v rámci programu užijí mnoho senzorických her a aktivit, které tematicky navazují na příběh a tvoří rámec celého programu.

říjen-prosinec 2024

leden – březen 2025

duben – červen 2025


1. Po vyplnění formuláře níže, vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailu, který jste uvedli.

2. Divadelní představení máte závazně objednané a už se jen spolu s námi těšíte na společné setkání 

Vybraná hodnota: 20