Projekt „Být spolu“ Motyčkovic kliky z.s., Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedvekert AS přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti
s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.

Dále přináší zavedení podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji.

Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace. Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

Podpořeno grantem z Norska.

Více o norských fondech se dozvíte Zde!

Úvodní konference k projektu:

Zajímá vás práce s duševním zdravím u dětí a dospívajících? Znáte nebo pracujte s dětmi s poruchami autistického spektra? Nebo s dětmi s jiným duševním omezením? Zajímají vás nové metody práce s dětmi? Jste pedagog, asistent nebo rodič?

Pokud ano – připojte se k našemu projektu „Být spolu“ a staňte se součástí komunity, kterou tato problematika zajímá a chce se v ní posouvat a vzdělávat. „Být spolu“ jako cesta vzdělávání se a podpory dětí, rodin i pedagogů, kteří se setkávají s problematikou duševního zdraví u dětí a dospívajících.

Konference se bude konat v úterý 1. února 2022 od 13.30 do cca 15.30 hodin
V místnosti 326, v budově Libereckého kraje.

Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

Projekt Být spolu přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny. Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji.

Co bude obsahem úvodní konference?

 • Představení jednotlivých organizací, které projekt realizují – Motyčkovic klika, Velký vůz sever
 • seznámení s projektem „Být spolu“ a jeho aktivitami, které mohu být přínosné právě pro vás
 • online setkání s norskými partnery – o metodě Grunnlaget, metodologie pojmového vyučování, kde spoluautory a lektory jsou paní Gunvor Sønnesyn a pan Morten A. Hem z Norska.
 • vystoupení zapojených organizací a organizací z libereckého kraje, které se zabývají duševním zdravím u dětí a dospívajících či pracují s dětmi s poruchou autistického spektra

Konference se koná pod záštitou radního Libereckého kraje – pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pana Ing. Dana Ramzera.

Dílčí cíle projektu „Být spolu“:

 1. Vytvoření pokoje Láryfáry v Liberci, Snoezelen smyslové místnosti, v níž v průběhu 2 let
 2. Proběhne více než 120 programů pro MŠ, ZŠ a speciální MŠ a ZŠ
 3. Vytvoření preventivního programu a výukových materiálů k programu prevence
 4. Realizace 4 víkendových akcí rozvoje a nácviků psychosociálních dovedností dětí.
 5. Vytvoření nové podpůrné skupiny a klubu rodičů a dětí pro děti s PAS „Astronaut“
 6. Vzdělávání a školení minimálně 40 pedagogů, neformálních pečovatelů, asistentů a dalších
 7. Nezdravotnických pracovníků formou seminářů, přednášek a konferencí předávání zkušeností dobré praxe v metodě Grunnlaget.
 8. Realizace preventivní terapeutické konzultace a preventivního poradenství, které navazuje na preventivní programy.
 9. Propagace a destigmatizace tématu široké veřejnosti. Realizace kampaně moje místo na slunci úvodní konference, presstripu, tiskových zpráv a celkové medializace tématu.
 10. Mezinárodní sdílení zkušeností.
 11. Vzdělávání odborníků v Libereckém kraji.

Základním problémem, na který projekt reaguje, je poddimenzovaná až téměř žádná dostupnost
služeb prevence a péče o duševní zdraví.
Dále také absence propojenosti služeb prevence o
duševní zdraví se základními a mateřskými školami, tedy v tomto případě nutnými subjekty
spolupráce (stakeholdery).