Dopolední programy určené převážně pro žáky prvního stupně základních škol po předchozí domluvě je možná realizace i pro mladší či starší účastníky (MŠ/II. stupeň ZŠ). Klika disponuje prostředím a prostorem, který je uzpůsoben dětem a jejich potřebám a zájmům. Témata dopoledních programů vycházejí z potřeb učitelů a zprostředkovávají žákům to, co ve škole chybí, či zažít nemohou.

Každý program je veden zkušeným lektorem, který využívají metody tvořivé dramatiky k zapojení dětí do rozehrávaných příběhů. Ve hře se děti mohou vcítit do pocitů druhých a bezpečně pozorovat sebe sama, ptát se a vyhodnocovat, co cítí a jaké pocity mají, nebo co jim který příběh přináší. Děti jsou aktivní součástí každého příběhu a pro pedagoga má tato forma velký přínos v možnosti sledovat „své“ děti v situacích, které v běžném životě ve třídě nelze nasimulovat.

Délka programu je 120 minut a lze jej zažít pouze v prostředí Motyčkovic kliky z.s. na Horské 165, v Liberci – Kateřinkách. Příjezd je možný autobusem č. 18. MHD (zastávka Kateřinky učiliště) nebo vlastním autobusem.

Příjezd je možný MHD (autobus č. 18 – zastávka na znamení – Kateřinky učiliště) nebo vlastní dopravou.
Odjezd autobusu z terminálu Fügnerova v 8.25 hodin, příjezd do Kliky v 8.43 hodin.
Začátek programu v 9 hodin a končí v 11 hodin. V rámci programu je vyčlenění čas na vlastní svačinu.
Odjezd autobusu v 11.15 hodin. Program realizujeme pouze v termínech uvedených níže.

Cena dopoledního programu

Cena pro jednu třídu (maximálně 30 dětí) je 3000 Kč / program + základní materiály

K prožitému programu dostanete základní metodický materiál, který navazuje na program a je možné podle něho vést návazné aktivity.

Dopolední programy určené převážně pro žáky prvního stupně základních škol
po předchozí domluvě je možná realizace i pro mladší či starší účastníky (MŠ/II. stupeň ZŠ)

Prevence duševního zdraví

To mě zajímá …

Program „Já a já“ – ukazuje, jaké máme pocity a emoce, a že je úplně správně, že je máme každý své, každý všechny a každý z nás vnímá věci jinak. Pro někoho je samota únikem, pro někoho vězením. Pro někoho je strach inspirativní, pro někoho svazující.

Během programu děti mohou pozorovat v bezpečném prostředí, jak to mají sami v sobě, co jim dělá radost nebo co je naopak rozesmutní. Různé emoce a různé prožívání je v pořádku. Pořád jsem to já. V tomto programu si děti mohou uvědomit vlastní jedinečnost a ujasnit si vlastní prožívání.

Dramatická výchova hravě

Chci vědět více …

Program účastníky hravou formou seznamuje s principy stínového divadla. Hra se světlem i se stínem provází všechny aktivity v rámci programu. Děti si v rámci programu vyrobí vlastní stínovou loutku a vyzkouší si její vodění.

Na závěr ve skupinách si vyzkouší odehrát krátký příběh, podle principů, které v rámci programu poznali.

Dramatická výchova hravě

O čem to bude …

Loutky, loutky, loutky … program hravou formou seznamuje jeho účastníky se základními typy loutek. Děti si aktivně vyzkouší jejich vodění, poznají, kde se využívají a kde nás loutky provázejí v běžném životě.

V závěru programu si děti vyzkouší společnou tvorbu krátké inscenace, kde nabité zkušenosti vyzkoušejí v praxi.


1. Po vyplnění formuláře níže, vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailu, který jste uvedli.

2. Divadelní představení máte závazně objednané a už se jen spolu s námi těšíte na společné setkání 

Vybraná hodnota: 20