Obecné

Přečtěte si pečlivě, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jaké jsou naše storno podmínky v případě, že se na akci přihlásíte, ale nemůžete se jí zúčastnit.


Zdravotní potvrzení

Bezinfekčnost vyplňuje rodič dítěte a svým podpisem zodpovídá za zdravotní stav dítěte v den nástupu na akci – jedná se o víkendy a příměstské tábory. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňuje lékař (obvykle platí dva roky) a je nutné pouze na pobytové akce s Klikou (po akci je vám potvrzení vráceno a můžete jej využít jinde).


Přihlášky

Vyplněnou přihlášku odevzdáte vedoucímu akce v den nástupu spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti (víkendy – bezinfekčnost od rodičů, pobytové – zprávu od lékaře) a kopii kartičky pojištěnce. V případě, že vaše dítě se již nějakého tábora či jiné akce s Klikou v daném školním roce účastnilo, není kopie kartičky nutná.

Přihlášky na tábory jsou možné pouze přes Klientské centrum!


Výroční zprávy