Obecné

Přečtěte si pečlivě, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jaké jsou naše storno podmínky v případě, že se na akci přihlásíte, ale nemůžete se jí zúčastnit.


Zdravotní potvrzení

Bezinfekčnost vyplňuje rodič dítěte a svým podpisem zodpovídá za zdravotní stav dítěte v den nástupu na akci – jedná se o víkendy a příměstské tábory. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňuje lékař (obvykle platí dva roky) a je nutné pouze na pobytové akce s Klikou (po akci je vám potvrzení vráceno a můžete jej využít jinde).


Přihlášky

Vyplněnou přihlášku odevzdáte vedoucímu akce v den nástupu spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti (víkendy – bezinfekčnost od rodičů, pobytové – zprávu od lékaře) a kopii kartičky pojištěnce. V případě, že vaše dítě se již nějakého tábora či jiné akce s Klikou v daném školním roce účastnilo, není kopie kartičky nutná.

Přihlášky na tábory jsou možné pouze přes Klientské centrum!


Pro potěšení

Přejeme všem příjemný start do nového školního roku! Zpříjemnit si ho můžete třeba originálním rozvrhem hodin, který je ke stažení pro vás právě zde: