Prožitkové programy s tematickým zaměřením nabízíme během roku i třídním kolektivům. např. podle ročního období či svátků, jsou určené běžným třídním kolektivům mateřských a základních škol, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy mají edukativní charakter a navazují na vzdělávání a témata běžného ŠVP ve školách.

Prožitkové programy všeobecné primární prevence jsou určené běžným třídním kolektivům mateřských a základních škol, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy zohledňují specifika tříd, ale nejsou vytvářeny tzv. na klíč.

Cíle programu

 • navození atmosféry tvůrčí spolupráce, respektu a vzájemné úcty ve skupině
 • nastartování procesů potřebných pro správné formování kolektivu
 • posílení vztahů jak dětí mezi sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem
 • adaptace žáků po dlouhém odloučení, (znovu) nalezení místa ve skupině
 • prevence výskytu rizikového chování
 • podpora duševního zdraví dětí

Co můžete od programu očekávat?

 • Na základě legendy se třída stane součástí dobrodružného fantasy příběhu. Děti v něm zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativní řešení problémů.
 • Třídě zůstanou po skončení výstupy z tvořivé činnosti žáků.
 • Podpora třídního učitele – během celého programu může sledovat žáky. Aktivity mají diagnostický potenciál s tou výhodou, že žáci o tom nevědí,
 • a tudíž se chovají spontánně.
 • Návazné materiály – k jednotlivým aktivitám od nás vyučující dostane vodítko, na jaké oblasti může své pozorování zaměřit.
 • Odbornost – programem provází třídu zkušený lektor

Nabídku programů pro aktuální školní rok najdete zde!
(V letošním roce nabízíme všechny programy pouze v pobytové variantě)