Prožitkové programy s tematickým zaměřením nabízíme během roku i třídním kolektivům. např. podle ročního období či svátků, jsou určené běžným třídním kolektivům mateřských a základních škol, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy mají edukativní charakter a navazují na vzdělávání a témata běžného ŠVP ve školách – jejich hlavním cílem je obohacení výuky o jiné přístupy či podněty ze strany lektorů.

Prožitkové programy jsou určené běžným třídním kolektivům mateřských a základních škol.
Pro rok 2024 nabízíme tyto typy programů:

Divadelní představení s přesahem, více …

…zažijte atmosféru divadla naplno, intenzivně a přitom komorně. Příběhy, které učí, jsou obohaceny o návazné metodické materiály.

Smyslové vnímání jako základ pro rozvoj kognice, více …

…pokoj založený na principu metody Snoezelen slouží jako netradiční prostředí, děti vede nejen k smyslovým podnětům, ale i k relaxaci a vlastní neřízené koncentraci.

Pobyt, který prožijete skutečně spolu, více …

…zážitkové pobyty propojuje tematická hra a jsou určené především pro hlubší poznání a stmelení třídních kolektivů. Nenásilnou hrou a atypickým prostředním jsou děti přirozeně vedeny k toleranci, respektu a vzájemné důvěře.

Dále školám nabízíme možnost vzdělávání pedagogů v rámci různorodých seminářů, které jsou vedeny nejrůznějšími lektory z celé ČR i zahradničí. Aktuální nabídku připravovaných workshopů najdete v sekci pro pedagogy. Současně nabízíme prodej didaktické pomůcky „Duhový had“, která je kreativním pomocníkem nejen pro pohybové aktivity v MŠ, ale i na prvním stupni ZŠ …

Vzdělávací semináře pořádáme ve spolupráci s odborníky z celé ČR, více …

… vytváříme pestrou a inspirativní nabídku pro vzdělávání pedagogů. Zaměřujeme se hlavně na inovativní a netradiční přístupy ve výuce, na polidštění školního systému a na osobnostním rozvoji dětí.

Jeden had = mnoho variant, více …

… kreativní didaktická pomůcka nachází od roku 2018 uplatnění ve více jak 40 institucích v celé ČR. Duhový had je vhodný pro pohybové, motorické, ale i výtvarné či dramatické hry – a to nejen v MŠ.

V případě individuálních požadavků nás neváhejte kontaktovat …

info@motyckovicklika.cz