Prožitkové programy s tematickým zaměřením nabízíme během roku i třídním kolektivům. např. podle ročního období či svátků, jsou určené běžným třídním kolektivům mateřských a základních škol, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu.

Tyto programy mají edukativní charakter a navazují na vzdělávání a témata běžného ŠVP ve školách – jejich hlavním cílem je obohacení výuky o jiné přístupy či podněty ze strany lektorů.

Prožitkové programy jsou určené běžným třídním kolektivům mateřských a základních škol.
Pro rok 2024 nabízíme tyto typy programů:

Pobyt, který prožijete skutečně spolu, více …

…zážitkové pobyty propojuje tematická hra a jsou určené především pro hlubší poznání a stmelení třídních kolektivů. Nenásilnou hrou a atypickým prostředním jsou děti přirozeně vedeny k toleranci, respektu a vzájemné důvěře.

Ozvláštněnte výuku programem u nás, více …

…Dopolední programy určené převážně pro žáky prvního stupně základních škol (po domluvě je možné i pro mladší či starší žáky). Témata dopoledních programů vycházejí z potřeb učitelů a zprostředkovávají žákům to, co ve škole chybí, či zažít nemohou.

Smyslové vnímání jako základ pro rozvoj kognice, více …

…pokoj založený na principu metody Snoezelen slouží jako netradiční prostředí, děti vede nejen k smyslovým podnětům, ale i k relaxaci a vlastní neřízené koncentraci.

Divadelní představení s přesahem, více …

…zažijte atmosféru divadla naplno, intenzivně a přitom komorně. Příběhy, které učí, jsou obohaceny o návazné metodické materiály.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:
tel. 604 873 093 / 732 709 671, programyproskoly@motyckovicklika.cz