Od září 2022 přecházíme v systému přihlašování na nový systém „Domeček“ který nám ulehčí starosti s kontrolou plateb a celkovou administrativní prací, vám jako uživatelům nabízí kompletní přehled o vašich přihláškách v jednom přehledném systému.

Registrací do Klientského centra se k ničemu nezavazujete … pouze vytváříte svůj účet pro přihlašování, který vám poté usnadní všechny kroky pro přihlášení se na akci, tábor či víkend s Klikou! Všechny údaje se uloží a vy je už nemusíte znovu a znovu vypisovat do každé přihlášky, kterou nás vytvoříte, není se tedy čeho bát! Tak hurá do přihlašování!


Jak na to?

Pro přihlášení na jakoukoli naši akci je nejprve nutné se zaregistrovat v „Klientském centru“ po provedení registrace vám přijde potvrzení na email, a když jej odsouhlasíte, máte u nás vytvořený účet a přihlašování může začít!

Klientské centrum je rozdělené do sekcí podle typů akcí, na které se můžete přihlásit. Kroužky, Akce a Tábory je zde možné filtrovat podle jejich zaměření. Při rozkliknutí vámi vybrané akce, kroužku či tábora se vám přehledně ukáže jeho popis, základní organizační informace i cena.

Postup registrace je tedy:

REGISTRACE V DOMEČKU → EMAIL → POTVRZENÍ V DOMEČKU

… jako u každé jiné platformy pro registrovaní či přihlašování…


Jen tři kroky k online přihlášení

Pokud se rozhodnete k přihlášení vás či vašeho dítka na vybraný typ aktivity, je potřeba projít tři kroky.

  1. Přihláška – základní informace o vás vyplníte v online přihlášce. Šedivá pole vyplňovat nejdou, tyto informace o vás nepotřebujeme znát. Datum narození se vyplňuje ve formátu DD.MM.RRRR. (před jednociferná čísla je tedy nutné uvést nulu)
  2. Údaje – v dalším kroku vyplníte podrobné informace = vaše údaje. Informace o druhém zákonném zástupci nejsou povinné a stejně jako v předchozím kroku šedivá pole vyplňovat nejdou.
  3. Podmínky – v tomto kroku si můžete přečíst různé podmínky přihlášky, k čemu se zavazujete vy, k čemu my a zda souhlasíte s fotografováním a dalším zpracováním osobních údajů dle podmínek stanovených GDPR …

Po vyplnění všech tří kroků online přihlášky (odeslání formuláře) bude Vaše přihláška zanesena do naší evidence a jejím finálním schválením se bude v nejbližší době zabývat zodpovědný pracovník. Přihlášce bude přidělen jedinečný variabilní symbol, který prosíme využívejte pro jakoukoli komunikaci s námi. Nebude-li žádná překážka v přihlášení, pošleme vám emailem informace ke stažení závazné přihlášky spolu s pokyny k úhradě účastnického poplatku.

Podmínky se kterými souhlasíte v posledním kroku jsou přehledně vypsané a zdůvodněné v systému … více o nich najdete tam.

Pokud nebude možné váš požadavek na přihlášení uspokojit, např. z důvodu přílišného naplnění nebo naopak jeho nízkého obsazení, budeme vás informovat. V takovém případě bude vaše přihláška zamítnuta.

… v tuto chvíli tedy čekáte, než vám přihlášku potvrdíme …


Platba

Až bude vaše přihláška schválena a přijata obdržíte email o změně jejího stavu. Vytvoří se její přepis do podoby pro tisk i spolu s příkazem k úhradě, který je možný v klientském centru platit i pomoci QR kódu, ale lze jej uhradit i převodem v internetovém bankovnictví – všechny údaje k platbě obdržíte s PDF přihláškou, nebo je najdete v klientském centru u vaší online přihlášky … už žádné složité hledání kam a co se platí! To je opravdu Juchů!

Ve spodní části přihlášky naleznete předtištěný příkaz k úhradě. Uvedenou částku, prosíme, uhraďte nejpozději k datu, které je pro vybranou akci požadováno. Individuální dohoda ohledně platby je možná po osobní konzultaci. PROSÍME, ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST VARIABILNÍHO SYMBOLU, který uvádíte v příkazu k úhradě. V případě chybného zadání nebude Vaše platba identifikována.

Prosíme, neplaťte více úhrad pod jedním variabilním symbolem, pomůžete nám tak s hladkým zpracováním Vašich plateb.


Co je potřeba vytisknout …

Přihláška lze ve formátu PDF v klientském centru stáhnout, vytisknout a podepsat. Originál vaši přihlášky nám prosím doneste v den nástupu na akci, kroužek či tábor… spolu s prohlášením o bezinfekčnosti (v případě jedná-li se o víkendy nebo tábory) to je ke stažení na našem webu s sekci dokumenty.


Nedostatky

Pokud při vašem přihlašovaní narazíte na nějaké nedostatky, prosíme, informujte nás o nich. Systém zavádíme nově a je možné, že jsme na něco zapomněli, nebo neaktivovali atp. … Na některé z těchto nedostatků můžeme mít vliv na jiné nikoliv. Rádi bychom si ale v rámci naší organizace zachovali profesionální přístup například tím, že se vám u správné akce, objeví správná platba nebo že vám dorazí email s vyskloňovaným názvem naší organizace 🙂

Tak hurá se někam přihlásit! Těšíme se na vás i na vaše děti!