Jak mluví stromy …

Tematický prožitkový program zaměřený na podzimní les a dění v něm.
Enviromentální výchova, výchova ke ctnostem, metody snoezelen a další senzorické a prožitkové metody

Prožitkový program zaměřený na změny, které přináší příroda a můžeme je vidět a prožívat na vlastní kůži přímo v Jizerských horách. Jednotlivé aktivity jsou inspirovány různými knižními příběhy z lesa. Formou her a tvořivých aktivit si mohou uvědomit změny, které přicházejí s každým podzimem, proč se dějí a jaký mají vliv a souvislosti s dalšími obdobími.

Program je rozdělen do tematických bloků:
– Čím bych se v lese stal
– Padající barvy
– Když padne večer
– Lesní plody
– Podzim v lese

Program je realizován pouze v období září až listopad a je možné jej realizovat i za nepřízně počasí.

Možné termíny:
Pro školní rok 2023/2024 nejsou již žádné volné termíny.