Já a moje pocity …

Tematický prožitkový program zaměřený na sebepoznání.
Dramatická výchova, výchova ke ctnostem, zážitková pedagogika

Prožitkový program s cílem seznámit děti s pestrostí našich pocitů a různorodostí jejich projevů. Jak to vypadá když se hněvám? A k čemu je takový hněv dobrý? Co se mnou dělá radost a co smutek? Když se bojím, třesou se mi kolena? A co mi pomáhá je udržet na uzdě?

Přijďte se více poznat a najít své emoce v sobě. Všichni spolu, ale každý sám za sebe. Program pro podporu emoční výchovy a stability emočních výkyvů vznikl s podporou odborníků v rámci projektu „Být spolu“

Možné termíny:
6. -7. 5. 2024 OBSAZENO
9. – 10. 5. 2024OBSAZENO
13. -14. 5. 2024OBSAZENO
16. – 17. 5. 2024OBSAZENO
21. -22. 5. 2024 OBSAZENO
27. -28 .5. 2024VOLNO
30. – 31. 5. 2024VOLNO
Možné termíny:
3. – 4. 6. 2024OBSAZENO
6. – 7. 6. 2024OBSAZENO
10. -11.6 . 2024OBSAZENO
13. – 14. 6. 2024OBSAZENO
17. -18. 6. 2024VOLNO
20. – 21. 6. 2024VOLNO
24. – 25. 6. 2024OBSAZENO