Advent trochu jinak ….

Tematický prožitkový program zaměřený na čas předcházející Vánočním svátkům.
Dramatická výchova, výchova ke ctnostem, metody snoezelen a další senzorické a prožitkové metody

Prožitkový program využívající prvky tvořivé dramatiky pro přiblížení adventního času. Tradice v jiném pojetí, kdy se děti stávají účastníky interaktivního divadelního představení, které probíhá za jejich aktivní účasti. Děti se zamyslí nad hodnotami a smyslem vánočního času, propojí jednotlivé tradice a mohou přemýšlet nad tím, proč se dělají.

Program je rozdělen do tematických bloků:
– Adventní čas
– Pospolitost
– Kde se vzal Štědrý den
– Koledy a zpěvy
– Jak na Nový rok…

Program je realizován pouze v období před Vánoci, a je celkově pojatý jako stmelovací program pro milé ukončení prvního pololetí před vánočními prázdninami.

Možné termíny:
4. -5. 12. 2023VOLNO
7. – 8. 12. 2023VOLNO
11. – 12. 12. 2023VOLNO
14. – 15. 12. 2023OBSAZENO
18. – 19. 12. 2023OBSAZENO