V průběhu školního roku realizujeme i různé workshopy pro pedagogy.
Nabídka workshopů pro školní rok 2023/24:


workshop „Inspirace pro učitele“

Workshop zaměřený na prevenci syndromu vyhoření. Kreativní a hravé přístupy, které jsou základem každého setkání směřují k novému pohledu na práci pedagoga ve svém oboru … Pedagogické inspirace, vzájemné sdílení zkušeností a obohacování o nové náměty do výuky.

Jedno dvoudenní setkání zaměřené na psychohygienu, hru, tvořivou dramatiku a společné sdílení zkušeností. Na komunikaci
s rodiči i budování dobrého klimatu ve škole či třídě. Hry a aktivity s aktivním zapojením účastníků …

Workshopu se mohou účastnit pedagogové z mateřských škol, I. stupně základních škol, speciální pedagogové, vychovatelé i asistenti nebo studenti pedagogických oborů. Hlavním cílem je podělit se o své zkušenosti, inspirovat se a v milém prostředí i přívětivém kolektivu přijít na to, že v tom nejsme sami!

V letošním školním roce pořádáme workshop v tomto termínu:

Listopad 4. – 5. 11. 2023
(workshop je možné zrealizovat pro vaší ZŠ či MŠ v jiném termínu)


Workshop s duhovými hady

Duhový had, kterého jsme v Klice vymysleli, má tolik využití, kam sahá vaše vlastní kreativita. Může být originální hračka pro děti, didaktická pomůcka do mateřských škol určená k rozvoji dětských schopností a dovedností, ale může být mazel do postele nebo kočárku.

Je možné pro vaši MŠ či ZŠ nebo jiné zařízení, kde budete duhové hady využívat, objednat úvodní kurz – “Co vše umí had aneb jak si můžeme hrát?!” Který je možné uskutečnit přímo u vás, nebo v prostorách Motyčkovic kliky na Horské ulici v Liberci. Po předchozí domluvě.

Co se na semináři dozvím navíc?

… hlavně si vyzkouším vše, o čem se píše, na vlastní kůži, dozvím se praktické rady, nápady, podněty, získám vlastní “sborník” aktivit s hady, inspiruji se ostatními, odnesu si další sadu karet k hadům, zacvičím si s duhovým hadem, propojím hadem různé oblasti výuky a mnohé další …

Semináře realizujeme na přání a je možné jej objednat pro váš kolektiv kdykoli během školního roku.


Workshopy pro pedagogy na klíč

Po osobní domluvě nabízíme i workshopy pro pedagogy zaměřené na na prevenci syndromu vyhoření, dramatické a kreativní činnosti, komunikaci s dětmi i s rodiči …

V případě zájmu nám napište na e-mail: info@motyckovicklika.cz