Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa
číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002796

Motyčkovic klika z.s., BOK-MCC Boleslavec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Městská knihovna v Boleslavci se v současné době nacházejí v obdobné situaci kvůli pandemii koronaviru covid-19. Jsou nuceny řešit obdobné problémy a stojí před obdobnými výzvami.


Opatření, jež mají zmírnit šíření pandemie, kladou na volnočasová centra nemalé nároky. Prvním problémem je, že učitelé ani volnočasové organizace často nevědí, zda a jakým způsobem je možné učit kreativní předměty online. Nemají zkušenosti s online výukou divadla (dramatická výchova, pohybové hry, tanec), výtvarné výchovy a jiných kreativních předmětů. Nevědí, jak modifikovat metody a přístupy, aby výuka splnila své cíle.

Druhým problémem je neznalost internetových platforem v jednotlivých zemích, které jsou pro tuto práci použitelné. Jaké existují možnosti? Jaké mají jednotlivé platformy výhody a nevýhody? Třetím problémem je, že nevíme, jaký dopad bude mít online výuka na rozvoj našich dětí. Jakým způsobem se tyto problémy řeší v jiných organizacích? Mají nějaké zkušenosti v sousední zemi, které bychom mohli využít?

V době přípravy projektu se ukázalo, že stejné problémy řeší i volnočasová zařízení na polské straně. Projekt chce sdílet zkušenosti mezi všemi různorodými volnočasovými zařízeními a organizacemi v síti, a to zkušenosti pozitivní, stejně ovšem jako zkušenosti negativní „kudy cesta nevede“, za účelem zkvalitnění volnočasové pedagogiky a práce s dětmi v nové době. Projekt chce přinášet praktické návody, diskuze mezi pedagogy, lektory a zkušenosti, jak pracovat s dětmi jinak a online, ale zároveň tak, aby děti stále neseděli u počítače.

Co je cílem:

Cílem tohoto projektu  je iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností volnočasových zařízení přes hranice České republiky a Polska. V rámci projektu budou úzce spolupracovat projektoví partneři: Motyčkovic klika z.s. a BOK-MCC Boleslawiec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Městská knihovna v Boleslawieci. Dále bude vytvořena širší síť pro sdílení (bude vyhledáno dalších 10 volnočasových zařízení v ČR a 10 volnočasových zařízení v PL, která budou oslovena ke spolupráci a sdílení zkušeností). Ověření: do 30. 9. 2021 doložení 20 letter of intent zapojení se do sítě C.L.O.W.N.

Dílčí cíle:

  • 1. Budou uspořádány 3 workshopy pro pedagogy. Každý workshop bude mít 14 účastníků (7 z CZ a 7 z PL, vedoucího lektora a tlumočníka). 2 workshopy proběhnou v Česku a 1 v Polsku. Ověření: do 30. 9. 2021 doložení 3 prezenčních listin a zápisů z facilitovaných setkání.
  • 2. Bude uspořádán 1 česko-polský pilotní workshop pro děti v Česku. Ověření: do 31.8.2021 Prezenční listiny, fotografie, účetnictví.
  • 3. Bude uspořádán 1 česko-polský pilotní workshop pro mládež v Česku. Ověření: do 31.8.2021 Prezenční listiny, fotografie, účetnictví.
  • 4. Společné PR myšlenky projektu

Všechny dílčí cíle směřují ke vzniku a startu činnosti sítě C.L.O.W.N. Cílem projektu je pomocí workshopů a facilitovaných setkání nasbírat data a podklady, jak kdo v nové době začal pracovat, jaké otázky z toho pro organizace vyplývají, které problémy jsou potřeba prioritně řešit. Projekt je zcela zásadní analýzou a vstupním zjištěním pro další činnost sítě, kterou chceme společně rozvíjet ve velkém česko-polském projektu C.L.O.W.N. financovaným  z INTEREG V.A. a v němž se všichni iniciátoři myšlenky Motyčkovic klika z.s. i BOK-MCC Boleslavec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Městská knihovna v Boleslavci stanou finančními partnery projektu.

Fotky z pilotního workshopu pro mládež CZ/PL