Projekt je realizován s finanční podporou ESF Operační program Zaměstnanost

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010469

Jaký problém projekt řeší?

Projekt příměstských táborů či jednodenních akcí v době ředitelského volna dopomůže cca 100 rodinám ročně , kam můžou patřit i samoživitelky, rodiče pečující o osobu blízkou, sociálně slabé rodiny, aby mohly dosáhnout finančně na jakýkoli tábor, který budou považovat pro své děti za užitečný.

Chceme pomoci rodičům z Frýdlantska, konkrétně z Vísky, Višňové, Minkovic, Bulovky, Poustky, Kunratic, Frýdlantu, Nového Města pod Smrkem a případně dalších lokalit, aby se v klidu mohli věnovat své práci, věděli, že o jejich děti bude postaráno. Program bude zajištěn ve všední dny od pondělí do pátku, bude také zajištěna strava a pitný režim, děti budou v bezpečí pod dohledem zkušených pedagogů, či lidí, kteří mají s prací s dětmi letité zkušenosti (v popisu je nazýváme obecně lektory), a jejich asistentů (ti jsou převážně z řad studentů).

Prázdniny trvají 8 týdnů, ovšem rodiče mají dovolenou pouze 2 – 3 týdny, proto řeší otázku, kdo se postará o jejich děti, řeší to často hlídáním u babiček, staršími sourozenci atp., ovšem takovou možnost všichni nemají, nejčastější jev je, že děti se pohybují bezprizorně, bez dozoru, a jsou často vystaveny různým nebezpečím , např. dopravním nehodám, úrazům na zbořeništích, hřištích atp. Na venkově příměstské tábory s programem nebývají, pokud ano, tak velice omezeně, a rodiče na tyto aktivity často nemají peníze.

Naší možností přím. táborů na různých místech Frýdlantska se hlídání dětí vyřeší, budou mít smysluplnou náplň prázdnin, budou mít možnost se věnovat tomu, co je baví, navíc co jim přináší nové vědomosti, poznání a radost…Pro rodiče je to úleva, mají čas se soustředit na své pracovní povinnosti a úkoly. Budou informování průběžně nejen ze strany lektorů, ale i dětí, které budou jistě doma vyprávět, rodiče se nebudou stresovat, odpočinou si a v práci se jim tak bude určitě lépe dařit.

Co je cílem projektu?

Projekt příměstských táborů či jednodenních akcí v době ředitelského volna, dopomůže cca 100 rodinám ročně , kam můžou patřit i samoživitelky, rodiče pečující o osobu blízkou, sociálně slabé rodiny, aby mohly dosáhnout finančně na jakýkoli tábor, který budou považovat pro své děti za užitečný. Rodiče nemusí tolik řešit cenu, stravu, program, zabezpečení, tábory budou dostupné pro všechny, bude zajištěn individuální přístup i pro děti se specifickými potřebami.

Mnohé rodiny nemohou vyrazit na drahou dovolenou, ale rády by dopřály dětem zajímavé, objevné a radostné prázdniny. Rodiče výrazně ušetří čas tím, že děti nebudou pobývat daleko od svých domovů, nezatíží platbou za tábor rodinný rozpočet, nebudou ve stresu, kam s dětmi o prázdninách, budou spokojení, že na pár týdnů je o děti postaráno. Na počátku a závěr každého tábora proběhne informativní a hodnotící setkání, kde si povíme , jak jim tábor pomohl v získaném čase, co by uvítali příště, jakou změnu či vývoj zaznamenali u svých ratolestí…Budeme zaznamenávat, kolika rodičům projekt pomohl díky statistice, průběžnému zapisováním údajů. Očekáváme, že by se počet měl blížit během roku účasti cca 100 – 120 rodičů.

Chceme zpracovat jednoduchý dotazník, abychom měli záznam, jestli byl projekt účelně využit a jestli rodičům přím. tábory přinesly kýžený užitek, pomoc s dětmi a časovou flexibilitu.

Fotky z příměstských táborů pro děti 2020

Aktivity projektu

Máme zatím pro děti připraveny příměstské tábory i jednodenní akce tematicky zaměřené např. divadelní, výtvarný, sportovní, hasičský, hudební, taneční, možná zařadíme i deskové hry, jejichž obliba se začíná šířit… Přím. tábor se bude konat během letních prázdnin po dobu 8 týdnů na více místech , počítáme s Vískou, Višňovou, Frýdlantem, Novým Městem pod Smrkem vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00.

Kapacita jednoho týdne bude 10 – 12 dětí. Je to myšleno vždy na jeden kal. rok. takže na celé období je to 32 táborů, 8 volných ředitelských dnů, dětí cca 320 – 360 na celý projekt. Počet rodičů po celý projekt 240, protože se může stát , že jedno dítě bude na dvou táborech, případně že budou dva sourozenci na jednom táboře, ovšem budeme zaznamenávat a výsledek vyhodnotíme.

Ovšem zapojit se do projektu budou mít přednost ti rodiče, kteří se zúčastní poprvé, aby se na každého dostalo…