Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

Číslo projektu: 6_21_11513 – Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie / Erfahrungsaustausch von Freizeiteinrichtungen zur Zeit der Pandemie

Idea a cíle projektu

Cílem tohoto projektu z Česko-německého fondu budoucnosti je iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností volnočasových zařízení přes hranice České republiky a Spolkové republiky Německo. Opatření, jež mají zmírnit šíření pandemie, kladou na volnočasová centra nemalé nároky.

Prvním problémem je, že učitelé ani volnočasové organizace často nevědí, zda a jakým způsobem je možné učit kreativní předměty online. Nemají zkušenosti s online výukou divadla, výtvarné výchovy a jiných kreativních předmětů. Nevědí, jak modifikovat metody a přístupy, aby výuka splnila své cíle. Druhým problémem je neznalost internetových platforem v jednotlivých zemích, které jsou pro tuto práci použitelné.


Cílem tohoto projektu z Česko-německého fondu budoucnosti je iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností volnočasových zařízení přes hranice České republiky a Spolkové republiky Německo. Opatření, jež mají zmírnit šíření pandemie, kladou na volnočasová centra nemalé nároky.

Prvním problémem je, že učitelé ani volnočasové organizace často nevědí, zda a jakým způsobem je možné učit kreativní předměty online. Nemají zkušenosti s online výukou divadla, výtvarné výchovy a jiných kreativních předmětů. Nevědí, jak modifikovat metody a přístupy, aby výuka splnila své cíle.

Druhým problémem je neznalost internetových platforem v jednotlivých zemích, které jsou pro tuto práci použitelné. Jaké existují možnosti? Jaké mají jednotlivé platformy výhody a nevýhody? Třetím problémem je, že nevíme, jaký dopad bude mít online výuka na rozvoj našich dětí. Jakým způsobem se tyto problémy řeší v jiných organizacích? Mají v sousedním státě nějaké zkušenosti, kterých bychom mohli využít i my?


  1. V rámci projektu partneři bude vytvořena síť pro sdílení (bude vyhledáno 10 volnočasových zařízení v ČR a 10 volnočasových zařízení v Německu, která budou oslovena ke spolupráci a sdílení zkušeností).
  2. Budou uspořádány 2 víkendové workshopy pro pedagogy. Každý workshop bude mít 14 účastníků (7 z CZ a 7 z DE). Workshopy se budou zabývat třemi výše uvedenými okruhy problémů (jak učit kreativní předměty online, jaké jsou platformy, jaký bude mít online výuka dopad).
  3. Bude uspořádán 1 česko-německý pilotní workshop pro děti (15 účastníků z CZ a 15 účastníků z DE)
    Celý česko-německý projekt chceme doplnit i česko-polským projektem, aby vznikla trinacionální síť sdílení zkušeností s volnočasovou pedagogikou online. Hlavním koordinátorem sítě na německé straně se stane Centrum ochrany přírody Oberlausitzer Bergland e. V.

Předmět projektu

Projektových cílů chceme dosáhnout realizací projektových aktivit

  1. vytvořením česko-německé sítě volnočasových zařízení za účelem sdílení zkušeností s výukou kreativních předmětů online v důsledku pandemie.
  2. uspořádáním 2 přeshraničních víkendových workshopů pro pedagogy, během kterých budou zkušenosti sdíleny
  3. uspořádáním 1 přeshraničního pilotního workshopu pro děti, během kterého budou prakticky otestovány poznatky získané během víkendových workshopů
  4. Všechny projektové aktivity budou přeshraniční, budou se jich vždy účastnit lidé z obou zemí (České republiky i Německa).
  5. Všechny projektové aktivity budou společně organizovat oba projektoví partneři.

Fotky z pilotního workshopu pro děti CZ/DE


Předpokládaný průběh projektu

leden až květen 2021 – vytvoření česko-německé sítě volnočasových zařízení, oslovení 10 zařízení na české straně a 10 zařízení na německé straně. Tato zařízení podepíší Letter of intent – příslib spolupráce v přeshraniční síti pro sdílení zkušeností volnočasových zařízení.

červen až září 2021 – praktický průběh projektu, uspořádání zmíněných aktivit – 2 workshopy pro pedagogy, 1 pilotní workshop, vznik sítě.