V rámci návaznosti na přeshraniční spolupráci s Polskými partnery z projektu Vznik sítě C.L.O.W.N. jsme zrealizovali s podporou Fondu malých projektů Euroregionu Nisa – projekt „Klika všem“ zaměřený na sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci v aktivitách volného času u dětí a mládeže.

Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisačíslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_035/0003244


Projekt řeší vzhledem k situaci ve volnočasových aktivitách tyto problémy:

  • inspiruje děti, mládež i dospělé k různým aktivitám
  • upozorňuje na to, že v každé společnosti jsou společné problémy – počítač, online, nuda atd.
  • zjišťuje, že v Polsku se potýkají volnočasové organizace se stejnými problémy jako v česku – malá iniciativa
  • dětí v prožívání volného času
  • přináší zjištění, že i v Polsku jsou fajn děti

Vedoucí partner: Motyčkovic klika z.s.
Partneři projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu


Polským partnerem se pro tento projekt stala Městská Knihovna v Bolesławci, která je zároveň pro město i centrem vědy a pro děti a dospívající pořádá různé programy zaměřené nejen na vzdělávání.