V průběhu času jsme zjistili, že je naše práce natolik inspirativní a nápaditá, že ji můžeme sdílet s pedagogy z oboru volnočasové pedagogiky, ale i s učiteli jiných oborů či s vychovateli, asistenty pedagogů a dalšími jinými profesemi, které pracují s dětmi a není jim tak úplně jedno, jak to dělají …

Někdy máme pocit, že nemáme co předat… a často se ukáže, že tomu tak není. Naši práci bereme jako poslání a vše děláme s nadšením a zapálením pro věc … třeba i různé besedy, kurzy nebo workshopy pro pedagogy, nebo budoucí pedagogy 🙂


Srdečně vás zveme na nejbližší setkání …

PŘEDNÁŠKA
Kde se tvoří a boří
sebevědomí dětí

Více informací najdete zde!

PŘEDNÁŠKA
„Jak budovat
rodičovskou autoritu“

Více informací najdete zde!

VÍCEDENNÍ KURZ
vědomé komunikace

se Zdeňkem Oklešťkem

Více informací najdete zde!


Co je za námi?

2010 až 2023 – workshopy pro budoucí pedagogy, semináře pro táborové vedoucí a instruktory,
seberozvojové semináře pro studenty ped. oborů, kurzy první pomoci a kurzy práce se skupinou …

2019 až 2023 – semináře a výuka na TUL „Loutky ve výuce“ studenti ped. oborů (MŠ a první stupeň ZŠ)
2019 až 2023 – semináře a výuka na TUL „Dětská literatura a její využítí „ studenti ped. oborů
2019 až 2023 – semináře a výuka na TUL „Metody dramatické výchovy v MŠ“ studenti ped. oborů

2012 – 2023 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?!“ (www.duhovihadi.cz)

2020 – „Chůva pro děti v dětské skupině“ – školení budoucích chův
2020 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?! MŠ v Zahradě“ – kurz s duhovými hady – interní

2021 – „Sdílení zkušeností volnočasových organizací I.“ workshopy CZ/PL/DE – inspirativní workshop
2021 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?!“ – kurz s duhovými hady (www.duhovihadi.cz)
2021 – „Sdílení zkušeností volnočasových organizací II.“ workshopy CZ/PL/DE – inspirativní workshop
2021 – „Sdílení zkušeností volnočasových organizací III.“ workshopy CZ/PL/DE – inspirativní workshop

2022 – „Loutka jako nástroj vzdělávání“ – workshop pro pedagogy MŠ
2022 – „Metoda Grunnlaget“ – školení s norskými lektory v metodě pojmového učení (pedagogové)
2022 – „Metoda Grunnlaget“ – školení s norskými lektory v metodě pojmového učení (asistenti)
2022 – „Nejsem jenom učitelka I.“ – kreativní triády workshopů zaměřené na prevenci syndromu vyhoření
2022 – „Spokojený učitel, spokojené děti“ – workshop pro ZŠ Na výběžku – interní workshop
2022 – „Emoce nejen pro děti“ – konference za Dveřmi – Praha – inspirativní setkání a sdílení
2022 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?! – MŠ Praha“ – kurz s duhovými hady
2022 – „Nejsem jenom učitelka II.“ – triády workshopů zaměřené na prevenci syndromu vyhoření

2023 – „Nejsem jenom učitelka – interní“ – speciální ZŠ Česká Lípa – interní workshop
2023 – „Nejsem jenom učitelka III.“ – triády workshopů zaměřené na prevenci syndromu vyhoření
2023 – „Setkání s metodou Grunnlaget“ – II. navazující workshop s norskými lektory