Více o Klikařích pro starší děti …Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že s rodičem to vždy nejde tak otevřeně a dobře, jako s vrstevníky nebo s jinými „nezainteresovanými“ dospělými. Klikaři nejsou jen kroužek. Klikaři jsou společenství, kde jsou děti přijaté takové, jaké jsou a mohou být sami sebou. Samy mohou přinášet témata, o která se zajímají a ještě si mohou zažít něco nového.

Klikaři připravují děti na vlastní život:

  • učíme se spolu komunikovat
  • poznáváme sami sebe, své limity a hranice
  • učíme se zodpovědnosti
  • navazujeme přátelství
  • učíme se diskutovat a vytvářet si vlastní názory
  • hledáme svůj potenciál a zkoumáme, co nás baví i nebaví
  • sdílíme, informujeme se, obohacujeme jeden druhého

Toto všechno se děje při různorodých aktivitách (výlety, návštěvy různých institucí, besedy se zajímavými lidmi, kreativní tvoření, společná práce, atd.), kde každý může zůstat sám sebou a vyzkoušet, co ještě nezkusil.

Zásady pro život v 21. století v heslech:


1. Rozumím sám sobě
2. Buduji a udržuji dobré vztahy
3.  Řídím a poháním své učení
4. Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu
5. Vybírám si, co si pustím do mysli
6. Konám dobro a stavím se zlu
7. Jsem tvůrcem budoucnosti
8. Mám život ve svých rukou

Jestli vás samotné oslovuje náplň našeho setkávání, prosím vás o přetlumočení vašim dětem a zvážení mojí nabídky účasti.

Schůzky začínají v úterý 5.10.2021 v Motyčkovic klice na Horské 165, od 16:30 hodin pod mým vedením.
Pokud by vaše děti nebo vás zajímaly další informace, napište mi nebo zavolejte, ráda vám vše vysvětlím podrobněji.

Pokud vaše děti zajímá toto scházení a chtěly by se na Klikaře přihlásit, můžete to společně udělat přes on line formulář

Zpět na Kroužky v Klice!