Motyckovic Klika

Semináře

... pro budoucí učitele MŠ, I. Stupně ZŠ a pedagogy volného času

  • Chcete být takovým pedagogem, kterého děti milují?
  • Chcete mít děti jako partnery a ne jako protivníky?
  • Chcete umět sestavit takový program pro děti, aby se na vás těšily a vy na ně?
  • Chcete se do práce každodenně těšit?

Semináře jsou určeny všem, kteří chtějí děti zaujmout a baví je dělat věci jinak. Všem, kteří jsou ochotni odklonit se od stereotypu a chtějí se naučit nové metody a formy a přitom se dozvědět hlavně něco o sobě. Všem těm, kteří hledají a baví je nacházet.

Praktický seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků na připravených aktivitách. Vyzkoušíte si tvorbu programu, výrobu loutek a jejich vedení, dramatické hry, které rozvíjejí cílenou oblast a další a další aktivity na vlastní kůži – co se do jednoho dne vejde.

Přihlašování přes web www.motyckovicklika.cz na jednotlivé semináře i na navazující semináře od 8.10.2018 Závazně je účastník přihlášený až po zaplacení částky na účet. V případě přihlášení nového příchozího na vaše doporučení je cena o 10% nižší pro vás oba. Lze vystavit doklad o zaplacení.

počet účastníků: 10 – 12 seminaristů

cena: 850 Kč/ jeden seminář - účast na 3 na sebe navazující – 2 300 Kč / 5 seminářů – 3 750 Kč

- znát zásady používání loutek
- umět loutku používat k motivaci dětí k daným činnostem
- umět si vyrobit vlastní loutku
- umět rozanimovat jakýkoli předmět – aby se stal loutkou
- vědět jak formovat a rozvíjet osobnost dítěte prostřednictvím dramatické výchovy
- vytvoření pedagogického věna – námětník a nápadník pro další činnosti s loutkou

 

 

- umět vybrat správnou literaturu pro děti a vědět, kde ji hledat
- vědět, jak pracovat s příběhem a propojovat vše v integrované bloky (propojení různých činností – PV, VV, DV, HV...)
- umět propojit práci s knihou a práci s loutkou
- znát kritéria výběru knihy pro realizaci tématu v ŠVP PV
- vědět jak formovat a rozvíjet osobnost dítěte prostřednictvím dramatické výchovy
- umět správně vybrat loutku pro danou aktivitu

PŘIHLÁŠENÍ ZDE ...

- umět zvolit správnou hru k rozvoji řečových a jazykových dovedností
- umět využít média k rozvoji jazykových a řečových schopností
- jak pracovat s jednoduchými obrázky
- využití obrázků dětí v tvorbě programu
- vědět jak formovat a rozvíjet osobnost dítěte prostřednictvím dramatické výchovy
- vytvoření pedagogického věna – námětník a nápadník pro další činnosti

PŘIHLÁŠENÍ ZDE ...

- umět vybrat divadelní představení pro děti, jak ho vybrat (kritéria výběru – kvalita představení)
- vědět, jak pracovat s divadelním přestavením před jeho shlédnutím i po jeho shlédnutí
- jak zapojit jednoduché formy dramatické výchovy do vzdělávacího programu
- znát kritéria výběru představení pro realizaci tématu v ŠVP PV
- vědět jak formovat a rozvíjet osobnost dítěte prostřednictvím dramatické výchovy
- vytvoření pedagogického věna – námětník a nápadník pro další činnosti

PŘIHLÁŠENÍ ZDE ...

 

- umět propojit všechny oblasti – divadlo, knihu i loutku
- umět vytvořit integrované bloky v programu ŠVP, TVP nebo projekt
- znát  kritéria výběru představení, knihy nebo loutek pro realizaci tématu v ŠVP PV
- umět vytvořit aktivity vedoucí k předčtenářské gramotnosti
- vědět jak formovat a rozvíjet osobnost dítěte prostřednictvím dramatické výchovy
- vytvoření pedagogického věna – námětník a nápadník s přesahem do dalších oblastí rozvoje dětí

PŘIHLÁŠENÍ ZDE ...