Motyckovic Klika

Programy pro MŠ

 

Co je pokoj paní Láryfáry? 

  • Pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit.
  • Slouží k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí pro skupiny či jednotlivce.
  • Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění
Smyslovou místnost jsme vytvořili jako prostor inspirovaný snoezelenem v Nizozemsku - což je místnost pro děti/ lidi s mentálním postižením, která podněcuje relaxaci a zklidnění celého organismu pomocí smyslových vjemů. Snoezelen slouží od počátku svého vzniku celé řadě potřebných jako metoda vícesmyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zlepšení zdravotního stavu a ke zkvalitnění života Protože si však myslíme, že i ,,běžné,, děti potřebují umět relaxovat, objevovat svět a zklidnit se právě pomocí smyslů, tak jsme vytvořili smyslovou místnost, která je pro ně vhodným místem k prožitkovému poznávání světa - v tomto případě konkrétně jara - pro všechny.
 
Smyslová místnost nese název Pokoj paní Láryfáry a to proto, že se skutečně jedná o pokoj, který se v průběhu času mění dle potřeby. Je plný různých aktivních center a zastávek a děti v pokoji objevují vše, co je tam pro ně nachystáno. Úvod do návštěvy je uveden dramatizací a vždy je s dětmi v pokoji průvodce celým programem, aby děti měly jistotu ve svém počínání a zajistil se tak i poklidný průchod všemi aktivitami, které jsou pro děti nachystány.

Místnost/pokoj slouží jako prostor pro relaxaci, ale hlavně pro zapojení všech smyslů účastníků. Jedná se o jakýsi kouzelný pokoj plný vůní, chutí, hmatových i zrakových podnětů, různých center/koutků pro zkoumání připravených zjevných i trochu skrytých aktivit dítěte. Dítě zde může jednoduše vše zkoumat, na všechno si sáhnout a navnímat, co jej zrovna zaujme. Ne vždy stihne objevit všechno, ale není cílem všechno rychle vyzkoušet a jít od toho, ale naopak si to užít. Chceme v dětech probudit touhu objevovat svět a hledat nové možnosti a pohledy na věci kolem nás.
 
 
Tématicky proto chystáme tři bloky - Lesnění (podzim), Mrazení (zima)  a Jarování (Jaro) - tyto témata jsme volili proto, aby se dala snadno zapojit do týdenních plánů či TVP - zaleží na každé MŠ, jak si program zapojí do svého plánu.
 
Během školního roku nabízíme 3 tématické bloky:

 říjen až listopad

- vůně lesa, struktura kůry, šišky, žaludy, kaštany ... to vše v jednom nemalém pokoji paní Láryfáry nachystáno pro všechny smysly

 leden až únor

- ledové ticho, mrazivé květy v oknech, rampouchy a vločky v teplém pokoji ? proč ne ? Smysly si smlsnou.

Zarezervujte si termín pro vaši MŠ na našem mailu - info@motyckovicklika.cz

duben až květen

- růst, pučení, lupání, kvetení a další zázraky jara v jedné místnosti . Pastva nejen pro oči, ale i pro uši, nos a ruce.

Zarezervujte si termín pro vaši MŠ na našem mailu - info@motyckovicklika.cz


Cena za účastníka činí 50 Kč/ maximální počet účastníků je 30.
Pedagogický doprovod je zdarma.

Dostat se k nám dá autobusem číslo 18 - zastávka Kateřinky-učiliště.
Samotný program trvá cca hodinu - účastníci jsou rozděleni na 2 poloviny (1. polovina by absolvovala cca 30 minutovou návštěvu pro 2. půlku je připravena netradiční výtvarná činnost - poté se skupiny vystřídají) Nazpět lze jet opět autobusem nebo pěšky.