PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ

Těší vás práce s dětmi a rádi pro ně hledáte něco zajímavého? Klika vám nabízí vykročení ze všednosti a zve vás na netradiční programy s různým zaměřením. Vyberte si a přijďte si k nám nejen pohrát.

Nabídka programů pro školní rok 2020/2021

Jak platit, jak se přihlásit, jak do šablon


Návštěva pokoje Láryfáry

Naše smyslová místnost nese název Pokoj Láryfáry a to proto, že se skutečně jedná o pokoj. V průběhu roku tak děti mohou navštívit lesní obývací pokoj, zimní ložnici, jarní kuchyni a letní koupelnu.

Všechny pokoje jsou plné rozmanitých klidových aktivních center a zastávek a děti vlastním tempem objevují vše, co je tam pro ně nachystáno…

Více o programu – Návštěva Pokoje Láryfáry


Poznej svoji múzu

Programy jsou zaměřené na netradiční pojetí výtvarných a hudebních činností, práci se světlem a vůněmi. Vznikly jako protipól všem akčním „zážitkovým“ programům.
Děti se v rámci programu zapojují aktivně do tvořivých činností, mají možnost vyzkoušet si netradiční pojetí jednotlivých oblastí …

Více o programu – Poznej svoji múzu


Loutky dětem

Loutky dětem aneb pojďme si hrát! Je program zaměřený na dětskou hravost a fantazii. Skze loutky se můžeme více poznat, můžeme se naučit něčemu novém a můžeme si užít i plno legrace.
V rámci jednotlivých programů si děti vyzkouší vodění a poznají různé typy loutek. Vyrobí si svoji vlastní jednoduchou loutku nebo se senámí s principy divadelní hry a tvorby představení … Nabyté zkušenosti lze využít při tvorbě společných třídních projetků či výstupů. (besídky, představení …)

Více o programu – Loutky dětem