V průběhu času jsme zjistili, že je naše práce natolik inspirativní a nápaditá, že ji můžeme sdílet s pedagogy z oboru volnočasové pedagogiky, ale i s učiteli jiných oborů či s vychovateli, asistenty pedagogů a dalšími jinými profesemi, které pracují s dětmi a není jim tak úplně jedno, jak to dělají …

Někdy máme pocit, že nemáme co předat… a často se ukáže, že tomu tak není. Naši práci bereme jako poslání a vše děláme s nadšením a zapálením pro věc … třeba i různé besedy, kurzy nebo workshopy pro pedagogy, nebo budoucí pedagogy 🙂


Co nabízíme právě teď?


Co je za námi?

2010 až 2023 – workshopy pro budoucí pedagogy, semináře pro táborové vedoucí a instruktory,
seberozvojové semináře pro studenty ped. oborů, kurzy první pomoci a kurzy práce se skupinou …

2019 až 2023 – semináře a výuka na TUL „Loutky ve výuce“ studenti ped. oborů (MŠ a první stupeň ZŠ)
2019 až 2023 – semináře a výuka na TUL „Dětská literatura a její využítí „ studenti ped. oborů
2019 až 2023 – semináře a výuka na TUL „Metody dramatické výchovy v MŠ“ studenti ped. oborů

2012 – 2023 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?!“ (www.duhovihadi.cz)

2020 – „Chůva pro děti v dětské skupině“ – školení budoucích chův
2020 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?! MŠ v Zahradě“ – kurz s duhovými hady – interní

2021 – „Sdílení zkušeností volnočasových organizací I.“ workshopy CZ/PL/DE – inspirativní workshop
2021 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?!“ – kurz s duhovými hady (www.duhovihadi.cz)
2021 – „Sdílení zkušeností volnočasových organizací II.“ workshopy CZ/PL/DE – inspirativní workshop
2021 – „Sdílení zkušeností volnočasových organizací III.“ workshopy CZ/PL/DE – inspirativní workshop

2022 – „Loutka jako nástroj vzdělávání“ – workshop pro pedagogy MŠ
2022 – „Metoda Grunnlaget“ – školení s norskými lektory v metodě pojmového učení (pedagogové)
2022 – „Metoda Grunnlaget“ – školení s norskými lektory v metodě pojmového učení (asistenti)
2022 – „Nejsem jenom učitelka I.“ – kreativní triády workshopů zaměřené na prevenci syndromu vyhoření
2022 – „Spokojený učitel, spokojené děti“ – workshop pro ZŠ Na výběžku – interní workshop
2022 – „Emoce nejen pro děti“ – konference za Dveřmi – Praha – inspirativní setkání a sdílení
2022 – „Co vše umí had, aneb jak si můžeme hrát?! – MŠ Praha“ – kurz s duhovými hady
2022 – „Nejsem jenom učitelka II.“ – triády workshopů zaměřené na prevenci syndromu vyhoření

2023 – „Nejsem jenom učitelka – interní“ – speciální ZŠ Česká Lípa – interní workshop
2023 – „Nejsem jenom učitelka III.“ – triády workshopů zaměřené na prevenci syndromu vyhoření
2023 – „Setkání s metodou Grunnlaget“ – II. navazující workshop s norskými lektory