POZNEJ SVOJI MÚZU

Průvodcem každým programem je Múza, která se objeví na počátku programu. Děti společně s ní vejdou do jejího světa a Múza všechny svým světem provede. S ohledem na věk a zralost účastníků.

Veškeré aktivity podporují kreativitu a tvořivost. Využíváme nejen diskusní metody k rozvoji fantazie, imaginace, obrazotvornosti, intuice a hravosti, ale  i didaktické hry, situační metody (práce s emocemi), inscenační metody, činnosti spojené s uměním a výtvarnou výchovou.

Cílem programu je prožitek z uměleckých
a relaxačních aktivit.
Hledání nových podnětů
při pohledu na známé věci nejen pro děti …


Během školního roku 2020/2021 nabízíme 4 tematické bloky:

Lze si vybrat dle nabídky jeden z následujících. Programy na sebe nenavazují, lze je absolvovat i jednotlivě. PROGRAM LZE ZAŘADIT DO ŠABLON III. pro MŠ.


Cena za účastníka činí 80 Kč/ maximální počet účastníků je 30.

K programu lze objednat oběd v hodnotě 80 Kč/na strávníka

Pedagogický doprovod je zdarma.

Samotný program trvá 5 hodin ZŠ a 4,5 hodiny MŠ – včetně oběda (1/2 hodiny)

Zarezervujte si termín pro vaši třídu na našem mailu info@motyckovicklika.cz