Podrobnosti o víkendech

Víkend pro děti začíná v pátek v 18:00 hodin v Klice (adresu naleznete v našich kontaktech) Příchod účastníků je umožněn od 18:00 do 18.30 hodin. Při příchodu je nutné odevzdat vedoucímu víkendu přihlášku na víkend, bezinfekčnost s datem počátku víkendu a kopii katričky pojištěnce (kdo již někdy na víkendu byl, tak pouze aktualizuje kartičku v případě její výměny). Ukončení víkednu probíhá v neděli ve 12:00 hodin tamtéž, počítejte s krátkým zdržením, každý víkend má svoje zakončení s prezentací pro rodiče 

Děti mají v rámci víkendu zajištěnou snídani, svačinu, oběd, svačinu večeři v průběhu soboty a snídani a svačinu v neděli, páteční večeři zajištuje rodič – pokud není určeno v pokynech jinak. 

Během víkendu je pro děti připravený ucelený program, který na sebe navazuje, proto je nevhodné děti během víkendu odebírat na jiné akce či účast předem ukončit. 

V žádném případě se nedoporučeje dítě navštěvovat či pozorovat z povzdálí, je to nevhodné jak pro celý průběh akce, tak pro dítě i další účatníky víkednu. 

Cena každého víkednu činí 1200 Kč (za druhého sourozence pouze 1000 Kč)

Tyto informace se mohou lišit vzhledem k určeným tématům či termínům víkendů,  místům konání akce a podobně. 

S sebou si děti sbalí následující věci: 

  • věci na spaní –  spacák, polštář, pyžamo, plyšák
  • večeři na páteční večer (tousty, obložený chléb, jídlo lze dětem ohřát) 
  • přezůvky
  • pohodlné oblečení dovnitř i na ven – podle náplně víkendu (o specifické výbavě je vždy rodič informován předem mailem)
  • osohygi – hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta, ručník…) 

Další podrobnější informace o konkrétním průběhu daného víkendu získá rodič mailem vždy v dostatečném předstihu. Informační mail je zasílán až po přihlášení všech účastníků na víkend, nejpozději tedy do středy v týdnu před konaným víkendem.