V roce 2020 vznikla tato podpůrná skupina pro rodiče a děti s různými neuro-vývojovými poruchami. Potřebnost této skupiny vznikla na základě iniciativy rodičů, kteří se začali před několika lety scházet už v MŠ Doctrina pod vedením paní Štěpy Kašparové. Na tuto skupinu navazujeme, nicméně všichni, kdo mají zájem dozvídat se něco nového, sdílet své zkušenosti a pomáhat tím ostatním či někam patřit, jsou vítáni.

Jak vznikla Parta AstronAUTů se dozvíte zde
(článek na našem blogu o tom jak to celé začalo …)


Nabídka v rámci party AstronAUTů pro šk. rok 2022/23:

1) Pravidelný diskuzní klub

Setkávání, povídání, sdílení… vždy jednou za měsíc pro všechny, kteří se chtějí podílet na zajímavé diskuzi k tématu duševního zdraví, výchově a vzdělávání dětí se specifickými potřebami a speciálním přístupu k nim i jejich okolí … Setkání probíhá neformální formou u kávy či čaje.

Zajištěné je hlídání vašich dětí studenty speciální pedagogiky či jinými odborníky z praxe. Součástí setkání může být i beseda s vybraným odborníkem zaměřená na konkrétní postupy či metody výchovy a vzdělávání dětí se specifickými potřebami.

Schůzky se konají v níže uvedených termínech
vždy v úterý od 16.30 do 18.00 hodin.

11. října 2022 – 8. listopadu 2022 – 6. prosince 2022 – 3. ledna 2023
Místo pro setkání všech, co mají zájem, je přímo v Motyčkovic klice z.s. na Horské 165

Cena za pravidelné setkávání s hlídáním dětí činí 900Kč/pololetí (4 setkání+hlídání dětí)
Do diskuzního klubu je nutné se předem přihlásit, a to do konce září přes klientské centrum.

Cena za jedno setkání pro nepřihlášené (nově příchozí) činí 350Kč/setkání (1 setkání+hlídání dětí) Na setkání je nutné se předem nahlásit, a to na email: stek@volny.cz


2) Rodičovská skupina

Sebepoznání, čas pro sebe, prevence proti syndromu vyhoření … tři setkání do pololetí s odborníkem. „Práce“ na sobě, zaměření se na své potřeby, relaxace a čas pro sebe – to vše v rámci rodičovské skupiny, která je neměnná pro tyto tři setkání. V rámci těchto setkání se vám bude věnovat lektorka, psychoterapeutka a koučka Kateřina Burešová. Pro cílené aktivity a jejich posun, zaměření se na konkrétní témata skupiny a jejich rozvoj v rámci aktivit není možné se do skupiny připojit v průběhu pololetí.

Od druhého pololetí nabídneme dle zájmu další setkání pro nové či stále rodičovské skupiny.

Zajištěné je hlídání vašich dětí studenty speciální pedagogiky či jinými odborníky z praxe.
Setkání se konají v níže uvedených termínech vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.

13. října 2022 – 8. prosince 2022 – 5. ledna 2023
Místo pro setkání rodičovské skupiny je přímo v Motyčkovic klice z.s. na Horské 165

Cena za pravidelné setkávání s hlídáním dětí činí 1600Kč/pololetí (3 setkání+hlídání dětí)
Do rodičovské skupiny jen nutné se předem přihlásit a to do konce září přes klientské centrum.


3) Individuální „terapie“ s Kačkou Burešovou

V rámci projektu „Být spolu“ nabízíme:

  • Individuální psychoterapii – celostní přístup v somatické psychoterapii, Biosyntetická psychoterapie
  • krizovou intervenci
  • koučování – témata změny a osobnostního rozvoje

Co může být obsahem našich společných setkání?

  • krátkodobá a dlouhodobá psychoterapeutická podpora dospělých
  • psychoterapeutická podpora při psychosomatických projevech
  • krizově intervenční podpora v zátěžových a krizových situacích – z oblasti mezilidských vztahů, pracovního života, osobnostní či zdravotní témata
  • podpora v osobnostním růstu a rozvoji – životní změny, pracovní, osobní, vztahy a komunikace

Kontakt:
www.buresovakaterina.cz
telefon:
777 561 405
email: katerina@buresovakaterina.cz, pracoviště: Liberec, Žižkovo náměstí 998/5

Je možné se na mě obrátit i ve chvílích, kdy máte pocit, že je toho na vás moc, ale ještě vám vše dobře funguje. I v obdobích, kdy zažíváte zátěž větší, než je vám komfortní a mohou se objevovat psychické i fyzické symptomy (bolesti hlavy a zad, častější virové onemocnění než obvykle, úzkosti, nesoustředěnost, nespavost apod.). Nemusíte čekat na úplné vysílení či dlouhodobější krizi.

Nebo v obdobích, kdy se potřebujete zastavit a porozhlédnout se po vaší momentální situaci nebo životě a najít nový úhel pohledu na vaši situaci, vztahy k druhým, vztah k sobě samé či své mateřské roli. Zastavit se a nalézt znovu sebe, své zdroje odkud čerpáte energii a vitalitu.

Spolupráci lze využít i v obdobích, kdy zažíváte relativní klid a dobrou ukotvenost v životě. V tento čas můžete hledat další své kvality a zdroje života nebo se ohlédnout zpět a uzavřít určité období z minulosti.

Tato aktivita je v rámci projektu „být spolu“ poskytování zdarma (z důvodu její realizace bez hlídání vašich dětí) V případě zájmu se obraťte přímo na Kateřinu Burešovou.


Připojte se k nám!

Ať už jste rodič, prarodič, speciální pedagog, nebo kdokoli jiný a chcete se s námi podělit o své zkušenosti či poznatky, nebo se nechat inspirovat a vyslechnout si zkušenosti jiných, připojte se k FB skupině! Pomozte nám vytvořit funkční skupinu lidí, které zajímá toto téma.