V letošním roce vznikla tato podpůrná skupina pro rodiče a děti s různými neuro-vývojovými poruchami. Potřebnost této skupiny vznikla na základě iniciativy rodičů, kteří se začali před několika lety scházet už v MŠ Doctrina pod vedením paní Štěpy Kašparové. Na tuto skupinu navazujeme, nicméně všichni, kdo mají zájem dozvídat se něco nového, sdílet své zkušenosti a pomáhat tím ostatním či někam patřit, jsou vítáni.

Jak vznikla Parta AstronAUTů se dozvíte zde
(článek na našem blogu o tom jak to celé začalo …)

Pravidelné setkávání:

Schůzky se konají „zatím“ jednou měsíčně – každé druhé úterý v měsíci
Místo pro setkání všech co mají zájem je přímo v Motyčkovic klice z.s. na Horské 165

Termíny jednotlivých setkávání:

 • 12. 10. 2021 – úvodní setkání a seznámení se s projektem Parta Astronautů
  – host paní Radka Ondrušková z organizace Líp a spolu z.s. – Česká Lípa
 • 9. 11. 2021 – druhé setkání – seznámení s projektem „Být spolu“ a dalšími plány Kliky
  – „host“ Věra Motyčková předsedkyně sdružení Motyčkovic klika
 • 14. 12. 2021 – třetí setkání – seznámení se s aktivitami, které realizuje Centrum LIRA, z.ú.
  – host paní Kateřina Čechlovská, pracovnice Centra LIRA z.ú.
 • 11. 1. 2022 čtvrté setkáníhostem paní Ing. Jana Pokorná, vedoucí sociálních služeb při Jedličkově ústavu v Liberci. Seznámila nás, co vše pro své klienty dělají, co nabízí lidem od předškolního věku až po dospělé, nejen s tělesným a kombinovaným postižením.
 • 8. 2. 2022páté setkání hostem Kateřina Burešová – zaměřeno na rodiče – sebepoznávací aktivity, terapeutické služby, čerpání energie. Kde brát, když se na mě nedostává – uvědomění si vlastních zdrojů, abychom to s dětmi zvládli.
 • 8. 3. 2022 – šesté setkání … chystáme setkání se speciální pedagožkou, logopedkou a psycholožkou Zdenou Kholovou
 • 12. 4. 2022 – sedmé setkání …
 • 10. 5. 2022 – osmé setkání …
 • 14. 6. 2022 – deváté setkání …

Témata, kterými se zabýváme, jsou různá. Zveme zajímavé hosty, kteří mohou být pro všechny, co k nám zavítají, užiteční nejen tím, co dělají a čím se zabývají.

Naše cíle:

 • vzájemné setkávání odborníků, rodin i veřejnosti
 • sdílení a podpora rodin a dětí
 • bezpečné prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče
 • informace pro rodiče – kontakty na poradny, odborníky
 • řešení aktuálních témat vedení dětí
 • sounáležitost, zábava, relax
 • společenské akce pro tuto skupinu
 • výlety, víkendovky, tvoření

Všichni jsou srdečně zváni. Vezměte děti a společně s námi přijeďte strávit příjemné chvíle. Předem je dobré dát vědět emailem, zda dorazíte, abychom mohli zajistit pro děti program a vedení.

Připojte se k nám!

Ať už jste rodič, prarodič, speciální pedagog, nebo kdokoli jiný a chcete se s námi podělit o své zkušenosti či poznatky, nebo se nechat inspirovat a vyslechnout si zkušenosti jiných, zavítejte k nám! Pomozte nám vytvořit funkční skupinu lidí, které zajímá toto téma.

Zájemci o návštěvy Party Astronautů zde
(vyplněním krátkého dotazníku nám zanecháte kontakt, abychom se s vámi mohli spojit a pozvat právě vás na naše nejbližší setkání!)