V roce 2020 vznikla tato podpůrná skupina pro rodiče a děti s různými neuro-vývojovými poruchami. Potřebnost této skupiny vznikla na základě iniciativy rodičů, kteří se začali před několika lety scházet už v MŠ Doctrina pod vedením paní Štěpy Kašparové. Na tuto skupinu navazujeme, nicméně všichni, kdo mají zájem dozvídat se něco nového, sdílet své zkušenosti a pomáhat tím ostatním či někam patřit, jsou vítáni.

Jak vznikla Parta AstronAUTů se dozvíte zde
(článek na našem blogu o tom jak to celé začalo …)


Nabídka v rámci party AstronAUTů pro školní rok 2023/24:

1) Pravidelné setkávání

Setkávání, povídání, sdílení… vždy jednou za měsíc pro všechny, kteří se chtějí podílet na zajímavé diskuzi k tématu duševního zdraví, výchově a vzdělávání dětí se specifickými potřebami a speciálním přístupu k nim i jejich okolí … Setkání probíhá neformální formou u kávy či čaje.

Zajištěné je hlídání vašich dětí studenty speciální pedagogiky či jinými odborníky z praxe. Součástí setkání může být i beseda s vybraným odborníkem zaměřená na konkrétní postupy či metody výchovy a vzdělávání dětí se specifickými potřebami.

Schůzky se konají v níže uvedených termínech
vždy v úterý od 16.00 do 17.30 hodin.

Příspěvek na setkání činí 150 Kč (1-2 dospělí)
+ případně 200 Kč/ hlídání dětí

pro získávání pozvánek a novinek o aktivitách party astronaut napište na e-mail:
astronaut@motyckovicklika.cz

I. pololetí – 10. října 2023 – 14. listopadu 2023 – 12. prosince 2023 – 9. ledna 2024
II. pololetí – 13. února 2024 – 12. března 2024 – 9. dubna 2024 – 14. května 2024 – 11. června 2024
Místo pro setkání všech, co mají zájem, je přímo v Motyčkovic klice z.s. na Horské 165

Na setkání je nutné se předem nahlásit, a to na e-mail: astronaut@motyckovicklika.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Besedy a jiné akce Party Astronautů v roce 2023/2024

I. pololetí –
19. září 2023 – beseda s paní Malinovou SPC Liberec – KsK Kontakt Liebigův palác
24. října 2023 – beseda s Ivou Libuší Benešovou – aromaterapeutkou – KsK Kontakt Liebigův palác
14. listopadu 2023 – beseda s paní Bittmannovou (PASparta )- KsK Kontakt Liebigův palác

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!


2) Individuální „terapie“ s Kačkou Burešovou

V rámci projektu „Být spolu“ nabízíme:

  • Individuální psychoterapii – celostní přístup v somatické psychoterapii, Biosyntetická psychoterapie
  • krizovou intervenci
  • koučování – témata změny a osobnostního rozvoje

Co může být obsahem našich společných setkání?

  • krátkodobá a dlouhodobá psychoterapeutická podpora dospělých
  • psychoterapeutická podpora při psychosomatických projevech
  • krizově intervenční podpora v zátěžových a krizových situacích – z oblasti mezilidských vztahů, pracovního života, osobnostní či zdravotní témata
  • podpora v osobnostním růstu a rozvoji – životní změny, pracovní, osobní, vztahy a komunikace

Kontakt:
www.buresovakaterina.cz
telefon:
777 561 405
e-mail: katerina@buresovakaterina.cz, pracoviště: Liberec, Žižkovo náměstí 998/5

Je možné se na mě obrátit i ve chvílích, kdy máte pocit, že je toho na vás moc, ale ještě vám vše dobře funguje. I v obdobích, kdy zažíváte zátěž větší, než je vám komfortní a mohou se objevovat psychické i fyzické symptomy (bolesti hlavy a zad, častější virové onemocnění než obvykle, úzkosti, nesoustředěnost, nespavost apod.). Nemusíte čekat na úplné vysílení či dlouhodobější krizi.

Nebo v obdobích, kdy se potřebujete zastavit a porozhlédnout se po vaší momentální situaci nebo životě a najít nový úhel pohledu na vaši situaci, vztahy k druhým, vztah k sobě samé či své mateřské roli. Zastavit se a nalézt znovu sebe, své zdroje odkud čerpáte energii a vitalitu.

Spolupráci lze využít i v obdobích, kdy zažíváte relativní klid a dobrou ukotvenost v životě. V tento čas můžete hledat své další kvality a zdroje života nebo se ohlédnout zpět a uzavřít určité období z minulosti.

Tato aktivita je v rámci projektu „Být spolu“ poskytována zdarma (z důvodu její realizace bez hlídání vašich dětí). V případě zájmu se obraťte přímo na Kateřinu Burešovou.


Připojte se k nám!

Ať už jste rodič, prarodič, speciální pedagog nebo kdokoli jiný a chcete se s námi podělit o své zkušenosti či poznatky, nebo se nechat inspirovat a vyslechnout si zkušenosti jiných, připojte se k FB skupině! Pomozte nám vytvořit funkční skupinu lidí, které zajímá toto téma.