Motyckovic Klika

O nás

Motyčkovic klika je občanské sdružení, které se nebojí realizovat zajímavé i netradiční akce, především pro děti a jejich rodiče.

Klika, jak jistě víte, je symbolem pohybu a nových začátků.
Klika je, podle slovníku cizích slov, skupina lidí vzájemně se podporujících k dosažení svých sobeckých cílů.
Klika ovšem může otvírat dveře k zajímavým i nečekaným událostem a okna do duší lidí. Může rozeznít skříň flašinetu nebo dát do pohybu celý automobil.
Ve všem je stále náznak pohybu, tvůrčího neklidu a veselé kreativity.

Motyčkovic klika je hybnou silou, která se Vás všechny snaží zvednout ze židlí od plných talířů, lákajících obrazovek televizorů, od monitorů už všude přítomných počítačů. Svými akcemi Vás chce vyburcovat k jednání. Je tady pro Vás i Vaše děti a všichni v ní se snaží vyždímat z citronu všednosti tu trochu ujetosti, která v nás ještě zbyla. Vždyť žijeme teď...

Tak se připojte...

Náplň Motyčkovic kliky tvoří hlavně volnočasové aktivity. Pořádáme příměstské výtvarné tábory, příměstské hrací tábory pro menší šikuly i větší nešiky, pobytové tábory pro děti, výtvarné kurzy pro děti a dospělé, zajímavé semináře pro nadšence. Provozujeme Klub Klička pro maminky na mateřské dovolené s výtvarným zaměřením. K tradičním akcím patří např. Maškarní rej, Mikulášská nadílka či Drakyiáda pro všechny věkové kategorie – tyto akce pořádáme již několik let.

Motyčkovic klika :

  • působí hlavně v Liberci nově v Kateřinkách, kde realizuje volnočasové aktivity a jiné akce pro veřejnost
  • zve na své akce lektory a instruktory z řad studentů, nejen pedagogické školy a touto cestou dává mladým lidem možnost naučit se vycházet s dětmi a vést je k hodnotnému naplnění dětského volného času,
  • pořádá pro rodiny s dětmi zajímavé akce, na kterých si všichni vyzkouší své možnosti a schopnosti a dochází ke stmelování rodin společnými prožitky,
  • pracuje se skupinami dětí v kritickém náctiletém věku, kterým chce zajímavou formou ukázat nové možnosti zábavy a tvorby,
  • pořádá výtvarné dílny a rozmanité semináře pro širokou veřejnost,
  • spolupracuje se ZOO Liberec, a to hlavně v létě na ZOO táborech s Klikou
  • připravuje a realizuje animační programy pro firmy a školy
  • v rámci svých možností pomáhá všude tam, kde je to potřeba