Klikaři – kroužek pro hravé děti

Ani turisťák, ani výtvarka, ani skaut a ani družina? Kroužek pro děti co mají Kliku!

Kroužky určené všem dětem, které se s námi nechtějí vídat jen na táborech či víkendech, ale i přes rok na “Klikařích” – kreativním a hravém kroužku pro všechny, kteří si rádi hrají, tvoří, chodí do přírody, smějí se a mají rádi zábavu.

Každý měsíc se budeme věnovat činnostem, tématu, hrám, které jsou různorodé – čekají nás tak – Výlety do přírody, tvoření, hraní si, netradiční aktivity, dramatické činnosti, zábava uvnitř i venku.
Aktivity jsou zaměřené na celostní rozvoj dětí, jejich zájmů a talentů, sebepoznání, komunikaci a spolupráci. Prostě „KLIKAŘI SE VYDAŘÍ!“ i letos.


Nabídka pro šk. rok 2021/2022
Pro letošní školní rok nabízíme kroužek ve dvou dnech pro starší a mladší děti.
Cena za pololetí činí  2500 Kč na pololetí – více o platbě naleznete v online přihlášce.


KLIKAŘI PRO STARŠÍ DĚTI

ÚTERÝ OD 16 DO 18 HODIN – pro děti ve věku od 11 do 15 let
Průvodcem bude: Věra Motyčková

Náplň setkávání záleží na skupině. Každý z nás je osobnost a každý potřebuje něco jiného, a přeci toužíme po přátelství, uznání, sebehodnotě a porozumnění. Budeme hledat své hranice, své průsečíky, limity, talenty i zájmy. Vyzkoušíme si v bezpečí vše, co bychom o sobě měli vědět, než úplně dospějeme. Budeme hledat svojí cestu, budeme se potkávat se zajímavými lidmi, zkoušet nové situace a hledat odpovědi na naše otázky.

Více o kroužku Klikaři pro starší děti …

KLIKAŘI PRO MLADŠÍ DĚTI

STŘEDA OD 16 DO 18 HODIN – pro děti ve věku od 6 do 10 let
Průvodcem bude: nejen Matěj Bereckei, ale všichni ti, co chtějí dětem předávat své vědomosti, zkušenosti a zájmy. (z řad klikových vedoucích i mimo ně 🙂

Kroužek klikaři ve středu od 16 do 18 hodin je již zcela naplněn. V případě zájmu vyplňte přihlášku, abychom věděli, že máte zájem o tento kroužek a mohli případně zvážit variantu dalšího termínu nebo navýšení kapacity kroužku! DĚKUJEME!


Náplň setkávání záleží na zájmu dětí a možnostech vedoucích. Společně chystáme zajímavé aktivity, jiné zážitky a besedy, nová setkání a různorodé aktivity dle nabídky již zapojených „Klikařů“, kteří nám tento program svými aktivitami a zaměřeními pomohou tvořit. Tak se můžeme vzájemně inspirovat a zjišťovat, co nás baví a co ne.


Napište nám o svém zájmu! Ozveme se vám co nejdříve!


Více informací o průběhu jednotlivých kroužků obdrží rodiče přihlášených dětí na email během září.