Motyckovic Klika

Táboroloď s Klikou


TÁBORY VE FRÝDLANTSKÉM VÝBĚŽKU V LÉTĚ 2019

Příměstské tábory s rozličným zaměřením ve Frýdlantském výbězku jsou určené holkám a klukům, od 7 do 14 let, kteří chtějí zažít báječné dobrodružství, poznat nové kamarády, zažít zábavu i získat nové dovednosti. Také by měli poslužit rodičům, kteří hledají pro své ratolesti v období letních prázdnin smysluplnou náplň za příznivou cenu.  Každý tábor je zájmově zaměřený a vedou jej zkušení lektoři a znalci v daném oboru. 

Program tábora je vždy od pondělí do pátek od 8. 00 do 16.00 hodin. Cena činí 800 Kč na dítě (vedení dětí zkušenými lektory, obědy, svačiny, pitný režim, celodenní výlet/ exkurze/divadelní představení, vstupné, materiál k aktivitám aj.) 

Jak se mohu přihlásit a co musím splňovat? 

Na příměstské tábory v rámci Táborolodi s Klikou 2019 na Frýdlantsku se může přihlásit každý, kdo má trvalé bydliště ve Frýdlantském výběžku. Dále pak je potřeba vyplnit přihlášku pro dítě na vybraný tábor, smlouvu o zajištění a potvrzení o pracovním postavení - všechny tyto dokumenty jsou ke stažení v sekci dokumenty. Tyto tiskoviny je nutné vyplnit a následně oskenovat nebo ofotit a zaslat na mail stek@volny.cz nejpozději do 21. června 2019. V den nástupu na tábor je nutné tyto tiskoviny odevzdat vedoucímu tábora společně s vyplněnou bezinfekčností (také v sekci dokumenty) kterou vyplní rodič v den nástupu a kopii kartičky pojištěnce. 

Odesláním vyplněné přihlášky je dítě na tábor závazně přihlášeno. Přihlášky mailem zasílejte nejpozději do 21. června 2019V případě, že jedna z podmínek nebude splněna do daného data, bude vaše místo automaticky nabídnuto dalším. zájemcům. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Termíny táborů: 

8. července – 12. července 2019

  • Víska: divadelně-dramatický příměstský tábor - tábor pro kluky i holky co si rádi hrají, povídají a mají rádi divadlo
  • Višňová: hasičský pohybový příměstský tábor - tábor pro všechny co se rádi hýbou a zajímá je jaké to je být hasičem

15. července – 19. července 2019

  • Víska: Hudebně výtvarný příměstský tábor – na téma Afrika! Popěvky, kulty, tradice - hudebně-pohybové (tance), rytmicko-melodické popěvky afrických národů, bubnování na cajony, bonga,conga, djembe, "zvuky jungle" Výtvarná část -  společná prostorová tvorba - posvátné květy, amulet, malý bubínek či deštná hůl a další zajímavé nápady. Tvorba mapy Afriky a 4.největšího ostrova - prožitková technika. Africká pohádka - tvorba kulis, kostýmů, dramatické pojetí příběhu. Vše na závěr propojeno v dramatizaci afrického příběhu. Vyrábění  a malování afrických  bubínků , masek, hliněných amuletů, šperků, (i pro kluky - náčelníky, šamany) Také nás čeká "dobrý duch" - postavy z malovaných květináčů. Pak také barvy na tělo a na prostěradlo společná tvorba do mapy Afriky a přilehlých ostrovů + kresba Fauny a Flóry v afrických oblastech…J.

5. srpna – 9. srpna 2019   

  • Frýdlant: Pohybový  příměstský tábor -  tábor pro všechny co se rádi hýbou a sportují, hry na hřišti, v lese, výlety, koupání, atd.

12. srpna – 16. srpna 2019  

  • Višňová: Sportovní příměstský tábor - tábor pro všechny co se rádi hýbou a zajímá je jaké to je, být fotbalistou,  hry v přírodě, na hřišti, výlety atd.  

19. srpna – 23. srpna 2019  

  • Višňová: Hasičský příměstský tábor - tábor pro všechny co se rádi hýbou a zajímá je jaké to je být hasičem, hry na hřišti, v přírodě, exkurze do Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, atd.      
  • Frýdlant: Taneční příměstský tábor  - seznámeni s tanečními styly street dance, s hip hopem, house dancem a dancehallem. Základní taneční prvky každého stylu a také krátké choreografie v daném stylu. Součástí tábora bude i výlet do Liberce a návštěva galerie Lázně a JUMP arény. Tanec doplní ještě další sportovní aktivity …
  •  Frýdlant: Anglický příměstský tábor  - angličtina hravou formou, hry na hřišti, v přírodě, výlet do Liberce, atd.     

Přihlášky na tábor naleznete v sekci dokumenty. Vyplněnou a naskenovanou (vyfocenou) přihlášku pak zašlete na mail: stek@volny.cz

Veškeré další informace o pořadáných táborech ve Frýdlantském výběžku vám zdělí koordinátorka pro tuto oblast Štěpa Kašparová - kontaktovat jí můžete na mailu: stek@volny.cz, nebo telefonicky na čísle 602 272 728.